Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för del av Vi 1:263, Wij herrgård.

Ockelbo, Ockelbo kommun

Planförslaget utarbetas för närvarande. Nästa steg i processen är samråd

Beskrivning

Syftet med planen är att säkerställa bevarandet och utvecklandet av de kulturhistoriska värden som finns på platsen. Detaljplanen ska också utreda lämplig användning i området.

Planhandlingar

Det finns ännu inga planhandlingar.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.