Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Vi Bruk - Prästbordet 1:108, Vi 1:264, Vi 1:267 m.fl.

Ockelbo, Ockelbo kommun

Översiktskarta med planområdets yttre gränser med röd markering

Planförslaget utarbetas för närvarande. Nästa steg i processen är samråd

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att tillgodose det ökade behovet av fler övernattningsmöjligheter på fastigheten Prästbordet 1:108, möjliggöra för bostäder och handel på fastigheten Vi 1:264 samt bekräfta befintlig markanvändning på fastigheten Vi 1:267.

Planhandlingar

Det finns ännu inga planhandlingar.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.