Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Fårtickan 3 m.fl. Björksätra, Sandvikens kommun

Planområdesgräns Detaljplan Fårtickan 3 mfl

Planarbetet är vilande.

Beskrivning

Syftet med planen är att utreda möjligheten att utöka fastigheten Fårtickan 3 med möjlighet för utbyggnad västerut. Planen ska också säkerställa naturmark mot västra plangränsen för att uppnå en god landskapsbild och och en god bostadsmiljö.

En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts vilken visar att planen inte innebär en sådan betydande miljöpåverkan att en strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.

Planen genomförs med standardförfarande.

Figuren ovan visar planprocessen och att samråd är nästa steg i processen.

Läs gärna mer om detaljplaneprocessen

Planhandlingar

 

Det finns ännu inga planhandlingar

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.