Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Planområde över Grillen 8 markerat i rött

Detaljplan för Grillen 8

Sandvikens kommun

Planförslaget utarbetas för närvarande. Nästa steg i processen är samråd.

Beskrivning

Syftet med planändring för Grillen 8 är huvudsakligen att fastigheten ska hamna i ett planenligt utgångsläge, för att möjliggöra permanenta bygglov för ändrad användning till hotellrum i byggnaden.

Syftet är även att möjliggöra tillbyggnad och tillskapa en ny entré inom del av fastigheten Grillen 6, samt möjliggöra byggnation på del av Grillen 4.

Planhandlingar

Det finns ännu inga planhandlingar.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.