Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Planområde detaljplan klappsta 6_8

Detaljplan för Klappsta 6:8 m.fl. , Österfärnebo

Österfärnebo, Sandvikens kommun

Planförslaget utarbetas för närvarande. Nästa steg i processen är samråd.

Beskrivning

Planuppdraget innebär planläggning för att bekräfta befintliga byggnader och verksamheter inom planområdet. Detaljplanen ska utreda lämplig användning för de berörda fastigheterna. Det kan röra sig om bostäder, kontor, centrum eller handelsändamål.

Planhandlingar

Det finns ännu inga planhandlingar.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.