Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Planområdesgräns för detaljplanen för Lasarettet 111 m.fl.

Detaljplan för Lasarettet 111 m.fl.

Sandviken, Sandvikens kommun

Planförslaget utarbetas för närvarande. Nästa steg i processen är samråd.

Beskrivning

Syftet med planuppdraget är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus i anslutning till Lasarettsleden. Ett annat syfte är att bevara och utveckla delar av det befintliga skogsområdet, Lasarettsparken som park- och naturområde.

Planhandlingar

Det finns ännu inga planhandlingar.

 

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.