Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Murgårdsskolan

Sandviken, Sandvikens kommun

Planområdet avgränsas kring paviljongtomten på norra delen av Murgården 1

Beskrivning

Norra delen av Murgårdsskolan utreds för utveckling av skolverksamheten. Inom området bedrivs annan verksamhet idag. I uppdragen att utreda lämpligheten för skola undersöks byggnation i tre våningar.

För att undersöka platsens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter tas flera utredningar fram som underlag. Detta innefattar dagvatten, skyfall, trafik, buller och kulturmiljö samt barnkonsekvensanalys.

Planhandlingar

Inga planhandlingar finns ännu att ta del av. När nämnden tar beslut om att handlingarna ska gå ut på samråd publiceras handlingarna här.

Nästa steg i planprocessen är samråd

Nästa steg i planprocessen är samråd

Läs mer!

Hitta gällande detaljplaner här

Information kring detaljplaneprocessen

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

E-post:
medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.