Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Säterjäntan 3

Vallhov, Sandvikens kommun

Planförslaget är i uppstartsfas. Nästa steg i processen är samråd.

Beskrivning

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för en
annan användning för fastigheten. Syftet är även att utöka till en större
fastighet och byggrätt.

Planhandlingar

Det finns ännu inga planhandlingar.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.