Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartbild som visar ingringat aktuellt planområde

Detaljplan för Tapetseraren 3 m. fl.

Sandviken, Sandvikens kommun

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätterna på del av Kvarteret Tapetseraren för att möjliggöra exploatering av flerbostadshus. Planområdet är även tänkt att inrymma parkeringar samt gårdsyta.

Kontaktinformation

Medborgarservice

Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.