Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ångersnäs

Detaljplan för Vallen s:1, Ångersnäs

Ångersnäs, Sandvikens kommun

Planförslaget har varit på samråd, nästa steg i processen är granskning.

Beskrivning

Vallen S:1 är belägen på Ångersnäs-halvön vid Storsjön. Syftet är att möjliggöra för 6-8 tomter för bostäder med tillhörande komplementbyggnader, i första hand för helårsboende. Området ligger inomstrandskydd.
Området anges i gällande översiktsplan som område för tät
fritidsbebyggelse. För det aktuella området finns idag ingen detaljplan. En
detaljplan för området runt omkring finns från 2006. Genomförandetiden för
den detaljplanen har gått ut.

Planhandlingar

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.