Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ledarskapsprogram

Det ställs höga krav på dagens ledare. Därför är det av stor vikt att ge goda förutsättningar till en bra start som chef och ledare i Sandvikens kommunkoncern.

Som ny ledare har du förmånen att få gå vårt uppskattade interna ledarprogram. Tillsammans arbetar vi för ett långsiktigt hållbart arbetsliv där alla får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.

Marika Iller Givell

Om ledarskap och ledarskapsprogrammet

Vi frågade Marika Iller Givell, rektor i Sandvikens kommun, om hennes syn på ledarskap.

Hur viktigt tror du det är att Sandvikens kommun som arbetsgivare satsar på utbildning av sina chefer och ledare?

– Mycket viktigt! Ledarprogrammet berättar genom sin omfattning, upplägg och innehåll att Sandvikens kommun är en arbetsgivare som lägger stor vikt vid ledarskapet hos sina chefer. Ledarprogrammet genomsyras av den demokratiska värdegrundens starka tro på människans förmåga, solidaritet samt värdighet, och åskådliggör på ett tydligt sätt kommunens höga förväntningar på sina nya chefer. Den tydligheten är attraktiv!

Vad tar du med dig från ledarprogrammet?

– Att reflektera kring ledarskap med chefskollegor från skilda verksamhetsområden och utifrån dessa olika perspektiv se mönster, samt gemensamma nämnare i ledarskapet. Värdefullt är också växling mellan teori och praktik som ger viktiga insikter och verktyg för mitt eget fortsatta ledarskap.

Hur tycker du att det är att vara ledare på Sandvikens kommun?

– Härligt! Det innebär för mig att vara professionell i mitt yrkesutövande som rektor och med ödmjukhet förvalta och utveckla uppdraget genom ett tillitsfullt ledarskap som verkar för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling tillsammans med andra.

Att verka den demokratiska värdegrund som det svenska samhället vilar på och att ha modet att stå upp för medborgarnas likvärdighet, och genom det hävda det offentliga uppdraget.

Chefsaspirantutbildning

Vi tror att livslångt lärande och möjlighet till utbildning och utveckling, både professionellt och personligt, är avgörande både för våra medarbetare och för verksamheten. Ett led i att ta tillvara på den kompetens som finns och visa att det finns möjlighet att utvecklas inom organisationen är våra chefsaspirantprogram för framtidens ledare.

Syftet är att fånga upp medarbetare som har intresse och förutsättningar för att arbeta som ledare. Utbildningen är både stödjande och stimulerande och ger en tydlig bild av vad det innebär att vara chef och ledare. Förhoppningen är att du som går utbildningen sedan gör ett aktivt val att söka en ledande befattning inom Sandvikens kommun.

Tillsammans arbetar vi för ett långsiktigt, hälsosamt och hållbart arbetsliv.