Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vår vision som arbetsgivare

Vår vision, som är baserad på över 2 000 röster från kommunens invånare, genomsyrar hela Sandvikens kommun. Grundbultarna i visionen är att vi gör varandra bättre, att olikheter berikar vårt samhälle, att vi vågar utmana och skapa förändring och att alla ska ha samma möjligheter till trygghet, makt och kunskap. Vi ser lärande och utbildning som avgörande framgångsfaktor både för individen och för samhället.

Visionen vägleder oss inte bara i vår roll gentemot våra invånare. Den är minst lika viktig för oss som arbetsgivare. Livslångt lärande och möjlighet till utbildning och utveckling, både professionellt och privat, är avgörande både för våra medarbetare och för verksamheten.

Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, delaktighet och respekt och vi är övertygade om att olikheter berikar våra arbetsplatser. Därför förväntar vi oss också att alla anställda respekterar varandras olikheter och även vågar använda dra nytta av dem. Det ger i sin tur en framgångsrik och utvecklande kommun.

Förskolelärare kramar om ett barn

Läs mer

Vi gör varandra bättre

Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Och det bästa jobbet gör vi tillsammans, när vi strävar efter att göra varandra bättre. Genom att stötta, vara rädda om varandra, ha roligt och hitta nya lösningar tillsammans.

Ledarskapet

Vi tror på ledare som är öppna och prestigefria inför mötet med människor och som vågar vara både personliga och tydliga i sitt ledarskap. Vi tror också att det är viktigt att du som ledare fått rätt stöd och erbjuder vårt ledarprogram till alla nya ledare.

Varför arbeta hos Sandvikens kommun?

När du arbetar hos oss gör du samhället och Sandvikens kommun lite bättre, varje dag. Här ska alla känna sig hemma, trivas och få möjlighet att utvecklas och ha roligt tillsammans.