Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandvikens kommuns vision

Visionen reviderades av Kommunfullmäktige den 17 maj 2021.

Vision

I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.

Visionen innehåller följande fokusområden:

Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar

Ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer.

Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle.

Vi ser till hela kommunens unika behov, där vi stödjer den lokala utvecklingen. Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle, vågar utmana och skapa förändring. Genom samverkan möter kommunens verksamheter människors behov. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt.

Ett delat ansvar — ett enat samhälle

Oavsett vilka vi är har vi alla samma möjligheter och ansvar. Goda kunskaper, attityder och bemötande bidrar till trygghet.

Här är världen alltid närvarande

Tillsammans med det lokala näringslivet utvecklas och växer vi gemensamt på en bred global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Vi fortsätter vara ledande inom innovation och teknikutveckling. Ett varierat näringsliv och entreprenörskap är vår språngbräda till framtiden.

Den aktiva kommunen - fylld av liv och rörelse

Sandviken erbjuder öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor och platser, där staden har sin speciella betydelse.

Vi lär för livet

Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande för utveckling av såväl samhälle som individ. Vår särställning inom teknik och IT, byggs i samverkan mellan skola och näringsliv.

Vår miljö — vårt ansvar

Miljöfrågor är prioriterade och vi bidrar till de globala miljömålen. Vi lär oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi visar vägen för en hållbar utveckling till ett utsläppsfritt samhälle.

Vi mår bra till kropp och själ

Genom vårt idrotts-, kultur- och friluftsliv utvecklar vi en unik livsmiljö för oss själva och våra besökare. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och utveckling.

Sandvikens kommuns vision A4 för utskrift Pdf, 503 kB.