Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vänorter

Sandvikens vänortskedja består av Varkaus i Finland, Nakskov i Danmark och Rjukan i Norge. Samarbetet etablerades 1947 med utbyten inom en rad olika områden, främst inom skola, idrott och kultur.

Idén föddes om en nordisk vecka (Nordendagarna) och de första Nordendagarna hölls i Sandviken 1950. De första tio åren arrangerades dagarna vartannat år för att sedan övergå till var tredje år.

Programmet för de första Nordendagarna bestod av interna samlingar, överläggningar, studiebesök, utflykter, konstutställningar och fester, men också av flera offentliga publikevenemang. Varje nordiskt land hade en egen kväll, där landet och vänorten presenterades för allmänheten i syfte att få igång turismen och resandet mellan orterna. Föreningen Norden var samordnare av dagarna.

För närvarande görs inga regelbundna utbyten eller återkommande temadagar, men vänorterna kvarstår. Fokus ligger istället på att vid tydliga behov samverka kring aktuella frågor och områden och då oftast i projektform.