Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ralph Erskine i Sandvikens kommun

Ralph Erskine föddes i England och kom till Sverige redan 1939. Lockad av funktionalismen tog hans karriär fart i mitten av 1940-talet. Ralph Erskine har satt sin prägel på en stor del av vår kommun under närmare sex decennier från 40-talet och framåt.

Det var den svenska funktionalismen som lockade Ralph Erskine till Sverige från England våren 1939. Stockholmsutställningen 1930 var en stor händelse som väckte stor uppmärksamhet även utanför landets gränser. Svensk arkitektur och design blev känt under benämningen "Swedish Modern". Här integrerades arkitekturen med ett socialt engagemang, något som Erskine kommit att sakna i den mer akademiskt styrda engelska arkitekturen.

Humanism och mänsklig skala

Funktionalismen som hade lockat Erskine till Sverige hade efter kriget ändrats och omvärderats. Humanism, mänsklig skala och gemenskap ersatte effektivitet och rationalism. Detta var lyckosamt för Erskine. Det svenska samhället tog allt mer till sig samma värderingar som Ralph uppfostrats till, och nu genomsyrade dessa även arkitekturen. Erskine har kallat sig själv en "sentida funktionalist" med motiveringen att funktionalismen inte är en stil utan ett sätt att tänka och arbeta. Erskine förespråkar en brukskonst inom arkitekturen, som han definierar som "poesi och skönhet som skapats ur verkliga förhållanden och verkliga behov".

Trots det rationella, det jordnära, och för all del funktionella i Erskines arkitektur så är det ändå det visionära och fantasieggande som upplevs som "användarvänligt". Han skapar miljöer lätta att vistas i, miljöer som upplevs som spännande genom byggnadernas asymmetrier och motsatser. Men han gör det utan att lämna det grundläggande enkla i byggnadens funktion. Men när Erskine efterlyser skönheten i arkitekturen är det kanske inte i första hand det eleganta som åsyftas. Han påminner oss om "... att Gud inte bara skapade den snabba formfulländade gasellen utan också grisen. Precis som grisen kan lite klumpiga och tjocka byggnader vara vackra så länge de får en knorr på slutet."

Erskine i Gästrike Hammarby

Redan i slutet av 40-talet ritade Erskine bostäder; kedjehus, radhus, tjänstemannavillor och pensionärsbostäder i Gästrike Hammarby. Arbetet fortsatte in på 50-talet med allt från massafabrik till telefonkiosk. I oktober 2006 samlades ett 30-tal arkitekter, byggare, forskare och andra intressenter från hela Europa i Hammarby för att diskutera möjliga projektidéer utifrån Erskines livsverk. Bland andra deltog arkitekturprofessorn Marco Imperadori från Milano som publicerat flera verk om Ralph Erskine. - Vi vill skapa ett nätverk och diskutera idéer kring Erskines arkitektur, till exempel hur byggnaderna på bästa sätt ska underhållas, bevaras och göras ekonomiska ur energisynpunkt, sa Anna Maria Häggblom, dåvarande stadsarkitekt i Sandviken.

Erskine i Sandviken

När det var dags att bygga i centrala Sandviken, Kvarteret Barberaren, på 60-talet togs förnyade kontakter med Ralph. Det fanns goda erfarenheter från samarbetet i Hammarby. Ralph hade den bestämda uppfattningen att man i en stad av Sandvikens storlek bör eftersträva en blandning av bostäder och arbetsplatser, kontor och butiker. Marken ska vara fri och tillgänglig för alla, och bilarna parkeras under den. Erskine tillämpade här som på många andra håll sina tankar om byggande i ett subarktiskt klimat. Vi återfinner till exempel den slutna muren mot norr och de hängande balkongerna, som inte tillåts bryta igenom ytterväggens värmeisolering. Kvarteret Barberaren fick 1978-1981 sin fortsättning på västra sidan av Plangatan i Kvarteret Tapetseraren.

 • Kv. Barberaren, Hyttgatan 29-31, byggår 62-64, 68-70
 • Kv. Rullstenen, Sanderängsgatan 5, byggår 66-68
 • Kv. Släggsmeden, Hyttgatan 18, byggår 68-70
 • Nya Bruket, Konsulgatan, Bessemergatan, Seegatan, byggår 73-78
 • Kv. Säterjäntan, Killingvägen, byggår 77
 • Kv. Tapetseraren, Plangatan 7, byggår 78-81.

Nya Bruket och Vallhov

1970 fick Ralph Erskine kommunens uppdrag att rita en ny plan för området på västra sidan om kanalen (Nya Bruket). Han tog fasta på det existerande planmönstret men förtätade bebyggelsen kraftigt. Området belönades redan det första året med YTONG-priset. Tidskriften Allt i Hemmet utsåg Nya Bruket till årets bostadsområde 1974.

En av Sandvik AB förväntad kraftig ökning av antalet anställda i slutet av 60-talet fick kommunen att inleda planarbetet med ett bostadsområde väster om Barrsätra, innan nybebyggelsen på Bruket hade kommit igång. Området fick namnet Vallhov och första etappen upphandlades 1971 och innehöll 289 lägenheter. Den förväntade expansionen inom industrin uteblev och området kom att bebyggas i långsammare takt än beräknat. I det kvarter, Kv. Säterjäntan, som avsågs inrymma de flesta servicefunktionerna formades planen vackert och livfullt av Ralph Erskine, som också ritade husen 1977.

Ralph Erskine avled 2005. Han blev 91 år.

Erskine i närområdet

 • Ockelbo Rönnåsstugan 1946
 • Storvik Villa Nilsson, enfamiljshus 1947-48 Villa Nordstrand, enfamiljshus 1950
 • Jädraås 1951 fick Ralph Erskine i uppdrag att rita skogsarbetarhus i Jädraås.
 • Norrsundet Ombyggnad av bostäder 1947-50
 • Hedesunda 1990 ritade Ralph Erskine Skaparbyn i Hedesunda för Hedesundavävarna, som bl.a. haft ett intensivt utbyte med Egypten tack vare den konstnärlige ledare Birger Forsberg. I maj 2001 invigde Ralph Skaparbyn.
 • Axmar Brygga Konferens 2002
 • Skutskär Larella-fabriken 1950

Sandvikenhus är en av fastighetsägarna som hyr ut Erskine-lägenheter

Han har inte använt den räta vinkeln på många platser, säger man på bostadsföretaget Sandvikenhus AB som hyr ut många Erskine-lägenheter. Lägenheterna på Nya Bruket byggdes för snart 40 år sedan och är lika populära idag. Det beror bl.a. på att de är så olika. Idag vill man välja och utforma sitt boende utifrån egna önskemål och Erskine-lägenheterna ger boendet andra dimensioner.

Lästips

Martin Åhrén har skrivit två böcker om Erskines arkitektur

 • Det nedlagda mönstersamhället - Ralph Erskine och Gästrike Hammarby 1947 -  2005
 • Ralph Erskine - ArkitekTur i Gästrikland och Bergslagen.

Ralph Erskine - arkitektur i Gästrikland. Uppsats av Nicklas Westin Pdf, 2.4 MB.

Se film

Titta på filmen från 1999 där Ralph guidar till både svenska och engelska Erskine-hus.
Erskine-film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.