Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Samverkan i regionen

Tillsammans med andra kommuner i regionen samverkar Sandvikens kommun med verksamheter och gemensamma nämnder som överförmyndarverksamhet, konsumentvägledning och samhällsbyggnadsverksamhet.

Kommunen ingår också i flera samverkansorgan i regionen. Några exempel hittar du på denna sida.

Intresseföreningen Bergslaget

Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete vilket ger möjlighet att med en gemensam röst kunna kraftsamla och bidra till en positiv utveckling av Bergslagen.
Intresseföreningen Bergslaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund som arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.
Samordningsförbund Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gästrike Räddningstjänst

Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i fem kommuner; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner.
Gästrike Räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gästrike Återvinnare

Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund som sköter avfallshanteringen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun.
Gästrike Återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Gävleborg

I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur.
Om Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

God och nära vård i Gävleborg

Region Gävleborg, länets kommuner och privata vårdaktörer samverkar för att skapa en nära och sammanhållen vård där kommunal vård, primärvård och specialistvård har ett tätt samarbete. Samverkan sker dels länsövergripande, dels inom olika operativa verksamhetsområden.
God och nära vård i Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningen Sambruk

Sandvikens kommun är medlem i Sambruk som är en förening där kommuner, kommunalförbund och regioner som verkar för att skapa en gemensam grund för utveckling av kommunala e-tjänster är medlemmar.
Sambruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.