Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Olle Wijk, hedersmedborgare 2016

"Genom kunskap och omsorg för metallurgi, miljö och människor har han med engagemang för forskning och utveckling starkt bidragit till det Sandviken vi idag känner."

Dagligen går 600 personer i Sandviken till ett arbete inom forskning och utveckling. Den världsledande forskning som bedrivs här är grunden för den position som Sandvik AB har i världen och därmed den utvecklingen som staden och regionen har. Olle Wijk har under många år haft en ledande roll i den utvecklingen.

Olle Wijk tar emot diplomet som Sandvikens tredje hedersmedborgare av Peter Kärnström.

Forskning inom materialteknik är sedan byggandet av Sandvik AB och Sandviken vid Storsjöns strand för 150 år sedan, grunden för stadens utveckling. Då var det Göran Fredrik Göranssons arbete med Bessemermetoden som förändrade en hel stålindustri. Han fick för det banbrytande arbetet Jernkontorets stora guldmedalj 1865, hans sonson Fredrik Göransson fick priset 1942 och Olle Wijk var den tredje från Sandvik som fick ta emot priset 2016.

Förutom Jernkontorets stora guldmedalj har Olle Wijk prisats flera gånger för sina forskningsinsatser. 2011 fick han Kami-priset för metallurgisk forskning och framgångsrik kommersiell utveckling och samma år fick han även KTH:s guldmedalj för industriell samverkan.

Olle Wijk som är uppväxt i Sandviken blev teknisk doktor i processmetallurgi vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, KTH, 1980. Därefter arbetade han inom forskning på Sandvik fram till 1987 då han återvände som professor i metallurgi vid KTH. Men Olle Wijks hjärta fanns i Sandviken och 1996 återvände han till Sandvik Materials Technology i Sandviken där han hade ledande befattningar fram till 2012, för att sedan bli forskningsdirektör för hela Sandvikkoncernen fram till pensionen förra året.

Hans arbete med processutveckling har bidragit till kvalitetsförbättringar, energieffektiviseringar, minskade utsläpp från produktionen och därmed minskade miljöbelastningar. Samtidigt har han bidragit till många produkter som för kunderna också inneburit minskad miljöpåverkan. Han har även varit viktig för de framtidssatsningar som gjorts inom 3D-printing, pulvermetallurgi och bränsleceller. Alla viktiga steg för att nå en hållbar framtid.

Trots sin oerhört viktiga roll och betydelse för Sandviks utveckling har han behållit en ödmjukhet och en bidragande orsak till resultaten han uppnått är förmågan att lyssna och viljan att få människor att växa.