Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Avgifter för serveringstillstånd

Alla Sveriges kommuner har rätt att ta ut ansöknings- och tillsynsavgifter i samband med serveringstillstånd. De avgifter som tas ut måste dock följa självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunerna bara får ta ut så mycket i avgift som man har kostnader för. Avgifterna för serveringstillstånd gäller enligt beslut av kommunfullmäktige. Avgifterna räknas årligen upp enligt konsumentprisindex. De nuvarande avgifterna i Sandvikens kommun gäller från och med 1 maj 2021.

Ansökningsavgifter är en avgift som du får betala för att få din ansökan prövad och beslutad. Det kan gälla till exempel vid en ny ansökan, ändrade ägarförhållanden och ändrat tillstånd. I alkohollagen (2010:1622) finns krav på att tillståndshavare ska genomgå ett kunskapsprov.

Vad gäller tillsynsavgift för servering av alkohol är den uppbyggd av två delar. Den första är en fast tillsynsavgift och den andra är en rörlig omsättningsbaserad avgift. Den rörliga avgiften baseras på det som varje enskild tillståndsinnehavare rapporterar in genom de så kallade restaurangrapporterna. Tillståndsinnehavare är enligt lag skyldig att lämna in restaurangrapporter.


Avgifter för ansökan

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap

10000 kr

Stadigvarande cateringtillstånd

10000 kr

Stadigvarande utvidgat tillstånd/utökad serveringstid

5000 kr

Stadigvarande tillstånd för gemensamt serveringsutrymme

5000 kr

Bolagsändring

6000 kr

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

7500 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som gäller högst sju dagar

5500 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka tidsperiod om högst två månader

7500 kr

Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid

4000 kr

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang

5500 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av näringsidkare

1650 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap föreningsfester, personalfester mm i egen regi

1050 kr

Kunskapsprov per provtillfälle/person

2000 kr

Ej avbokat kunskapsprov, frånvaro

1200 kr

Ej avbokat kunskapsprov med tolk 24 h före provtillfälle

4000 kr

 

Avgifter för tillsyn

 

Grundavgift, stadigvarande allmänheten

Serveringstid till kl. 00.00

1350 kr

Serveringstid till kl. 01.00

2650 kr

Serveringstid till kl. 02.00

4000 kr

Grundavgift, stadigvarande slutet sällskap

För näringsidkare och vid cateringverksamhet

2000 kr

För förenings- och klubbverksamhet

1100 kr

Rörlig avgift

Procentell skillnad mellan försäljning alkoholdrycker och total omsättning

Avgift

0-5%

2000 kr

6-10%

4000 kr

11-20%

6000 kr

21-30%

8000 kr

31-40%

10000 kr

41-50%

15000 kr

51-60%

20000 kr

61-70%

25000 kr

71-80%

30000 kr

81% eller mer

35000 kr

Försäljning av alkoholdrycker som inte överstiger 50 000 kronor och/eller när den totala omsättningen inte överstiger 250 000 kronor ska båda räknas i den lägsta tariffen.

 

Nystartad restaurang, tillstånd beviljat FÖRE 1 juli

Serveringstid

Grundavgift

Fast avgift

Serveringstid till kl. 00.00

1350 kr

2650 kr

Serveringstid till kl. 01.00

2650 kr

2650 kr

Serveringstid till kl. 02.00

4000 kr

2650 kr

Nystartad restaurang, tillstånd beviljat EFTER 1 juli

Serveringstid

Grundavgift

Fast avgift

Serveringstid till kl. 24.00

680 kr

1350 kr

Serveringstid till kl. 01.00

1330 kr

1350 kr

Serveringstid till kl. 02.00

2000 kr

1350 kr

Folköl, försäljning och tillsyn

Kommunen har tillsammans med Polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljning av folköl. Kommunen tar ut en tillsynsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen.

Folköl, försäljning och tillsyn