Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunala riktlinjer för serveringstillstånd

Enligt alkohollagens 8 kapitel 9 § har kommunen en skyldighet att utforma kommunala riktlinjer för att informera om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande bestämmelser. Kommunen ska även redogöra för vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövning. Det ska tydligt framgå för såväl den som söker serveringstillstånd som för allmänheten vad som gäller i kommunen.

Syfte

Syftet med de kommunala riktlinjerna för serverings- och provsmakningstillstånd är att skapa:

  • förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd
  • likabehandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd

Genom riktlinjerna får allmänheten kännedom om den lokala anpassningen till alkohollagen. Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler som i vissa fall ger ett utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunen kan dock inte ha riktlinjer som avviker från alkohollagen eller normerande riktlinjer.

Mål

Sandvikens kommuns mål med riktlinjer för alkoholservering är följande:

  • att minska överkonsumtion av alkohol med särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna
  • att bidra till en förbättrad folkhälsa
  • att bidra till att endast seriösa entreprenörer får tillstånd
  • att den som söker tillstånd får ett professionellt och tydligt bemötande
  • att medverka till att ungdomsmiljöer och ungdomsarrangemang är alkoholfria

Sandvikens kommuns riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 206.7 kB, öppnas i nytt fönster.