Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra eller föräldrarna är av samma kön måste faderskapet-/föräldraskapet fastställas. Anledningen är att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara. Detta sker genom faderskaps-/föräldraskapsbekräftelse. I Sandvikens kommun sker detta på Medborgarservice i samarbete med familjerätten.

När barnet är fött

Medborgarservice tar emot en Underrättelse från Skatteverket att ett barn är fött.

När Medborgarservice får underrättelsen skickas ett brev till modern om information samt kontaktuppgifter för tidsbokning.

Modern har automatiskt ensam vårdnad om barnet vid födseln. Är ni föräldrar överens om att ni ska ha gemensam vårdnad kan ni anmäla det i samband med att ni gör faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen.

Information om gemensam vårdnad Pdf, 318.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 318.4 kB)

Om en kvinna i samkönat par får barn

Om en kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan hennes maka, registrerade partner eller sambo bli förälder i lagens mening om man uppfyller kraven:

  • att moderns maka, partner eller sambo har samtyckt till behandlingen
  • att behandlingen har skett enligt lagen om genetisk integritet
  • att det är troligt att barnet kom till vid det tillfället.

Bekräfta faderskap/föräldraskap före barnets födsel

Föräldrar kan boka tid för ett besök hos Medborgarservice innan barnet är fött. Då kan de snabbare bli registrerade för gemensam vårdnad.

Bekräftelsen godkänns av Medborgarservice när barnet är fött. Allt som behövs är ett telefonsamtal där Medborgarservice får kompletterande uppgifter för att färdigställa faderskaps-/föräldraskapsutredningen.

Besöket till Medborgarservice kan bokas in max 3 månader före barnets födelse. Det går att boka via telefon eller e-tjänst.

Faderskapstest

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är far till ett barn kan en DNA-undersökning visa om namngiven man är far till barnet. DNA-undersökning kan bli aktuell vid faderskapsutredning av ogifta föräldrar när den tänkbare fadern är osäker på om han är far till barnet eller när det finns skäl att anta att modern haft samlag med ytterligare någon man under den period som hon har blivit gravid.

DNA-undersökning kan också bli aktuell då någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter att maken är far till barnet. Testerna utförs av Familjerätten.

Mer information

Medborgarservice, Odengatan 37, 026-24 00 00