Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Stöd vid separation - samarbetssamtal och gruppverksamhet

Familjerätten erbjuder olika former av stöd till barn och föräldrar som är skilda, har separerat eller aldrig levt tillsammans.

Samarbetssamtal för separerade föräldrar

Om ni inte kommer överens om hur ni ska göra med barnen efter en skilsmässa eller separation kan ni vända er till familjerätten. De kan erbjuda rådgivande samtal och samarbetssamtal. Det är alltid frivilligt och kostnadsfritt.

Ni ansöker om skilsmässa hos tingsrätten i den kommun där ni är folkbokförda. Antingen ansöker ni enskilt eller gemensamt. Om det finns minderåriga barn i äktenskapet måste föräldrarna gå igenom sex månaders betänketid innan skilsmässan kan träda i kraft. Mer information om själva skilsmässan finns hos tingsrätten.

Samarbetssamtalen är alltid kostnadsfria och frivilliga. Det är strukturerade samtal som leds av en eller två familjerättssekreterare. De kan ske på initiativ av en av en eller båda föräldrarna, som då kontaktar familjerätten själva. Alternativt kan det ske på initiativ av tingsrätten efter att någon av föräldrarna väckt talan mot den andra i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågor. Då ger tingsrätten samarbetssamtal som uppdrag genom remiss. Förutsättningen är fortfarande att ingen av föräldrarna motsätter sig samtalen.

De viktigaste målen med samarbetssamtalen är:

  • att barnet får tillgång till båda sina föräldrar
  • att föräldrarna kan samarbeta och planera utifrån barnets bästa
  • att barnet vid föräldrarnas separation får behålla kontakten med sin släkt och sina vänner
  • att föräldrarna själva tar ansvar för de beslut som fattas om barnet och försöker undvika påfrestande tvister.

Samarbetssamtalen kan se olika ut beroende på era önskemål och behov. Hur många samtal som behövs varierar. Det är vanligt att föräldrar kommer överens om något de ska prova under en period och sedan kommer tillbaka till familjerätten för uppföljning.

Vi kan också erbjuda metoden föräldraplan, se foraldraplan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Relaterad information

Vårdnad, boende och umgänge - Gävle Tingsrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar - Skilda världar

En separation kan vara en  kris för vuxna och även för barnen. Vuxna har ofta andra vuxna att prata med. Men vem kan barnen prata med?

Vi har goda erfarenheter av grupper för barn mellan sju och tolv år. Barnen kan prata om hur livet ser ut, hur man klarar förändringar och hur man vågar säga ifrån och vad man känner. Gemensamt för barnen är att deras föräldrar inte lever tillsammans.

Läs mer i broschyren: Grupper för barn till separerade föräldrar Pdf, 181.6 kB, öppnas i nytt fönster.