Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Planområdet markerat med rött i kartan över Ockelbo centrala delar

Detaljplan för Sjöbacken, Prästbordet 1:55, 1:103 samt 1:27

Ockelbo, Ockelbo kommun

Beskrivning

Syftet med planen är att undersöka möjligheten för centrumverksamhet med restaurang och boende samt friluftsbad och park på fastigheterna.

Planhandlingar

Det finns ännu inga planhandlingar. När detaljplanen går ut på samråd publiceras planhandlingarna på denna sida.

Planförslaget utarbetas för närvarande. Nästa steg i processen är samråd

Illustration av detaljplaneprocessen, just nu tas samrådshandlingar fram

Läs gärna mer om detaljplaneprocessen.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00


Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.