Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Långtidsarbetslösa till jobb i Sandviken

Många långtidsarbetslösa går till jobb på ordinarie arbetsmarknaden genom satsning på jobbspår med yrkesinriktad utbildning och arbete.

Den kommunala satsningen ”Från bidrag till egen försörjning”, i kombination med kommunens samarbete med Arbetsförmedlingen inom projektet ”Nästa Steg”, ger nu resultat för arbetslösa som stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden i ända upp till 10 år eller mer.

En del i satsningen är olika ”Jobb-spår” som baseras på utbildnings-moduler utvecklade av servicebranschens yrkesnämnd (SRY) baserat på den s. k. OCN-metoden (Open College Network), i kombination med introduktionsjobb samt praktik och träning.

Jobbspåren leds av utbildare och instruktörer hämtade från respektive bransch, i samarbete med jobbcoacher och arbetsmarknadshandläggare på kommunens Lokala Center för Omställning och Kompetens (LOK-center).

Deltagarna har visat engagemang och kompetens

Ett av flera jobbspår är inriktat på lokalvård, där deltagarna kunskapsmässigt valideras mot kompetensbevis. På kort tid har många deltagare erhållit anställningar på flera olika företag inom städbranschen.

Det unika i detta sammanhang är att det nu är långtidsarbetslösa som får jobb, efter att sammantaget sökt många hundratals jobb under många år utan att tidigare lyckats av olika anledningar. Men jobbspåren och kommunens LOK-center, i kombination med deltagarnas engagemang och kompetens, har gett resultat. Till glädje både för individerna och för de företag som hittat kompetens till sina tjänster.

I en kommentar till den lyckade satsningen säger instruktören och utbildaren Linda Nygren:

För oss som kommer från branschen är det tillfredsställande att se hur drömmen om ett jobb på ordinarie arbetsmarknaden kan uppfyllas för personer som gått arbetslösa så länge, samtidigt som våra företag kan erhålla engagerade och kunniga medarbetare. För att leva upp till titeln Lokalvårdare krävs en hel del specifik kompetens vilket beskrivs på ett bra och tydligt sätt i servicebranschens kompetensbevis.

Jobbcoachen Emma Bergqvist fyller på om framgångsreceptet:

Att kunna kombinera utbildning och praktiskt jobb via Introduktionsanställningar har visat sig vara ett avgörande framgångsrecept. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har varit och är här en nyckelfaktor. Som arbetsmarknadshandläggare och jobbcoach ser jag och mina kollegor fram emot fortsatt utveckling av våra bransch- och yrkesinriktade jobbspår.

Enhetschefen på LOK-center Johnny Sandgren beskriver verksamhetens nya metoder:

Utvecklingen av våra nya arbetsmodeller med jobbspår och utbildningsinslag är en starkare inriktning på företagens och offentliga sektorns kompetensbehov. Genom ett ännu närmare utbyte med de arbetsgivare som behöver kompetensen kan vi bli ännu mer pricksäkra i rustningen av våra långtidsarbetslösa.

Mer information

För de som vill veta mer och vill intervjua tidigare arbetslösa deltagare i jobbspår, som gått till jobb på ordinarie arbetsmarknaden inom servicebranschen kan kontakta:

Emma Bergqvist, Arbetsmarknadshandläggare
emma.bergqvist@sandviken.se, 070-364 82 37

Linda Nygren, Instruktör
linda.nygren@sandviken.se, 072-220 73 47

Johnny Sandgren, Enhetschef
johnny.sandgren@sandvikens.se, 076-112 62 91

Utsikt över en stor sjö med blått vatten Sjön heter Storsjön och ligger i Sandvikens kommun i Gästrikland. I förgrunden syns vass och grässtrån på land. Himmeln är klar och solig med några vita moln. Bilden ger ett intryck av lugn och harmoni.