Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Rekordmånga utrikesfödda kvinnor bosatta i Sandviken är i arbete

I samband med Pandemin förstärkte Sandvikens kommun och Arbetsförmedlingen sina gemensamma insatser bland annat genom en mobilisering genom anställningar i extratjänster, som kombinerades med utbildning. Detta förstärkta samarbete har fortsatt inom ramen för en satsning med arbetsnamnet ”Nästa Steg” som just nu pågår.

Den högst prioriterade målgruppen i satsningen ”Nästa Steg” är som tidigare utrikes födda kvinnor, som i utgångsläget haft den högsta relativa arbetslösheten.

Utvärderingen av samarbetet mellan Sandvikens kommun och Arbetsförmedlingen som nu är gjord per den sista september visar bland annat att antalet utrikes födda kvinnor som är bosatta i Sandviken och har ett arbete (källa: SCB/BAS) har ökat med +369 personer, från 1 157 i januari 2020 till 1 526 utrikesfödda kvinnor i arbete i juli 2023.

Sandviken har aldrig tidigare haft så många utrikes födda kvinnor i jobb som nu

Denna positiva jobbutveckling avspeglas även i den minskade arbetslösheten inom målgruppen utrikes födda kvinnor i Sandviken. Mellan vecka 1 år 2022 och vecka 42 år 2023 har antalet arbetslösa utrikes födda kvinnor bosatta i Sandviken, minskat från 695 till 567 personer (källa: Arbetsförmedlingen). En minskning med -128 arbetslösa eller -18,4%.

Inom ramen för samarbetet ”Nästa Steg” har hittills 330 personer (vissa har deltagit i flera insatser) omfattats av olika insatser, varav 159 till anställningar varav 43 till privata näringslivet. 72 har deltagit i trappstegsutbildningar och 59 i branschanknutna jobb- och yrkesspår samt 77 i arbetsträning. Även i denna satsning kombineras de särskilda anställningarna som regel med utbildning, som tidigare med extratjänsterna.

I en kommentar, till resultaten i Sandviken kommuns och Arbetsförmedlingen gemensamma satsning ”Nästa Steg”, säger Arbetslivsnämndens ordförande Patrick Sjöstedt:

Det är både glädjande och uppmuntrande att kunna konstatera att kombinationen av arbetsmarknadsinsatser och utbildning ger så tydliga resultat, även för de målgrupper som i utgångsläget står längst ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.

Det är bra för individerna och deras familjer, för kommunen och samhället och inte minst för alla verksamheter och branscher som nu får välbehövliga medarbetare och kompetens.

Vi jobbar vidare med dessa framgångsrika koncept, och med en fortsatt stärkt vuxenutbildning. Som tillsammans blir än viktigare nu när vi av allt att döma går in i en kärvare konjunktur, sannolikt framförallt under nästa år.

Höstbild med röda lönnlöv på träden. I bakgrunden syns en blå himmel Bilden ger ett intryck av lugn och harmoni.