Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Samarbetsprojektet ”Upplyftet” bidrar till att lyfta kompetenser

Projekt ”Upplyftet” är ett samarbetsprojekt mellan Arbetslivsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen inom Sandvikens kommun. Projektet drivs med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF).

Projektet syftar till att stärka sambandet mellan kommunens vård- och omsorgsutbildning samt kommunens omsorgsverksamhet, som största avnämare av utbildningen. Detta genom att kompetensutveckla individer som arbetar inom Omsorgsförvaltningen och därmed också medverka till att lyfta den generella utbildningsnivån inom Omsorgsförvaltningen.

Projektet startade första januari 2022 kommer att pågå fram till och med mars 2023.

Projektledaren Jöran Lindström om projektet

Vi arbetar efter tre huvudspår i samarbetsprojektet. Fortsatt utveckling av omsorgssvenskan, validering och kursverksamhet för förstärkt yrkeskompetens samt utbildning i dokumentation och avvikelsehantering.

En viktig del i projekt ”Upplyftet” är att validera erhållen kompetens via erfarenhet för de som saknar undersköterskeutbildning, och att erbjuda kompletterande kurser för de som saknar kompetens inom olika kunskapsområden.

Hittills fram tills den 5 oktober har 59 anställda inom Omsorgsförvaltningen omfattats av valideringsinsatserna inom ”Upplyftet”. Hela 136 vårdbiträdeskurser har validerats hittills. Ytterligare 57 kurser är planerade att valideras.

Av de som behöver kompetenskomplettera är 43 kurser lästa och betygsatta, och ytterligare 31 kurser är pågående eller planerade.

Vård- och omsorgscollege (VOC) är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. Bedömningen görs utifrån kvalitetskriterier och resulterar i en certifiering. Hittills har 12 deltagare i ”Upplyftet” fått ett godkännande för intyg eller diplom från VOC.

Omsorgsförvaltningens chef Susanne Cliffoord säger i en kommentar att:

Omsorgsnämnden och förvaltningen arbetar för att höja utbildningsnivån hos vård- och omsorgspersonalen som inte har en vård- och omsorgsinriktad grundutbildning. Detta för att höja statusen i yrket och kvaliteten i verksamheten. Samverkan med parter inom utbildningssektorn har en avgörande betydelse för att vi ska lyckas i detta arbete. ”Upplyftet” är ett bra exempel på sådan samverkan.

Helena Westerlund Backhouse, förstelärare inom Centrum för Vuxnas Lärande (CVL) i Sandviken, och Annica Andersson, studie- och yrkesvägledare inom Lokalt Center för Omställning och Kompetens (LOK) i Sandviken, är ansvariga för valideringsdelen inom ”Upplyftet. I en kommentar säger de att:

”- Vår valideringsprocess börjar med att vi via en länk i programmet Teams och en informationsträff med kort information om vad validering är och en dialog om vårt mål med insatsen och frågeställningar om deltagande anställda medarbetare inom Omsorgen. Därefter tas ett kartläggningsdokument fram som beskriver deltagarnas utbildning och arbete m.m. Med detta som underlag genomförs en djupkartläggning med betyg och möjliga kunskaper och arbetslivserfarenheter som kan kartläggas.”

”- En påföljande validering kan bli allt från 1 - 15 kurser. Betygen samlas in för att där kan övriga kurser finnas med, och detta samlat ligger till grund för VOC-intyg/diplom.

”- I valideringsinsatsen kan varje validerad kurs ta mellan 2 - 4 timmar/validand för oss, totalt sett från information till validering och sedan dokumentation och betygsrapport.”

”- Någon gång vid någon av träffarna söker deltagaren de kompletterande kurser som behöver läsas. Olika beroende på hur många kurser som ska läsas och hur lång tid man vill ha på sig att läsa. Kurserna läser man på distans. Man kan läsa dem på den takt man känner att man orkar och hinner med.”

”- All tid för validering och studier lägger deltagarna på sin fritid – därför är det superviktigt att det finns en ”belöning” när målet om vidimerade och godkända yrkeskunskaper är uppnådda, för de som av olika anledningar inte från början inhämtat undersköterskeutbildningen.”

”- Det vinnande valideringskonceptet bygger på en genomtänkt pedagogisk metodik där vi skapar ett tryggt forum, med en enkel och naturlig övergång mellan arbetslivserfarenheten och kurserna med kunskapskrav och betyg.”

”- Vi vill lyfta den enorma glädje som både validanderna och vi känner när det är klart. Vi kan se deltagarna lyftas under den tid vi arbetar med dom, självkänslan höjs så vi kan se det nästan minut för minut. Det är en enorm glädje som infinner sig när deltagarna inser att deras beskrivning av sitt arbete också är en beskrivning av yrkeskunskaper och kompetens som kan omsättas i betyg i en eller flera kurser.”

”- Även om valideringsarbetet är både krävande och intensivt, så är det även för oss härligt att kunna dela glädjen och engagemanget med den validerande omsorgspersonalen”, avslutar Helena Westerlund Backhouse, förstelärare inom Centrum för Vuxnas Lärande (CVL) i Sandviken, och Annica Andersson, studie- och yrkesvägledare inom Lokalt Center för Omställning och Kompetens (LOK) i Sandviken.

Två validander säger följande i en kommentar:

”- Fick en förfrågan om jag ville validera upp några ämnen, var väldigt tveksam till det först, men efter lite övertalning så bestämde jag mig för att ge det en chans. Fick hjälp utav två fantastiska tjejer som guidar och hjälpt mig genom allt, och nu ångrar jag mig inte att jag gjorde det”

/Tony Larsson

”- I det stora hela gick det mycket smidigt med själva validerings-processen. Från kontakt med er, till genomgång av betyg. Till att bestämma och se över vad som fattades för min del, till att jag fick svara på frågor inom de områden som fattades, samt berätta kring de olika ämnena och vad jag har för arbetslivserfarenheter, och lämna in uppgifter som fattades, så gick min process på någon vecka.

”- Nu har jag ju fått min titel och mitt lönepåslag och jag är mycket glad och tacksam för eran hjälp, och möjligheten jag fick till att göra min validering så snabbt som jag fick från kontakt med er till en rättvis bedömning.”

”- Jag ångrar inte att jag tog den här chansen till att bli färdigutbildad USKA, och jag hoppas fler får möjligheten i framtiden att validera av sina kunskaper och arbetslivserfarenheter då vi verkligen behövs!”
/Sandra Björklund Åberg

För mer information kontakta:
Jöran Lindström
072-880 52 03
joran.lindstrom@edu.sandviken.se

Båt som ligger vid en brygga