Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Skolinspektionen har genomfört granskning hos kommunens vuxenutbildning (CVL)

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av rektors arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i komvux på gymnasial nivå vid entreprenad.

Centrum för Vuxnas Lärande (CVL) har valt att behålla rektorskapet även för upphandlad utbildning inom kommunen. Detta som ett led i att utveckla kvalitén i undervisningen för alla elever, oavsett om de läser utbildning hos extern anordnare eller utbildning i egen regi.

Det finns en viss otydlighet i detta menar Skolinspektionen om hur dessa verksamhetsnära uppgifter ska genomföras. CVL har för ett år sedan bytt extern leverantör av externa utbildning inom vårdämnet. En del av beslutet att byta extern leverantör var att få med möjligheter till inblick i verksamheten hos den externa leverantören. Skolinspektionen har gett CVL tre utvecklingsområden inom detta.

 1. följa upp strukturer och utfall av likvärdighetsdiskussioner om betyg och bedömning i verksamheten.
  Här handlar det främst om att hitta strukturer för ett närmare samarbete med den externa leverantören. Hur rektor på CVL mer kan vara en del av diskussioner som förs på arbetsplatsen för den externa leverantören.

 2. följa upp lärarnas behov av kompetensutveckling inom området betyg och betygssättning.
  Här handlar det bland annat om att ställa hårdare krav att de externa leverantörernas lärare erbjuds samma förutsättningar som lärarna som är anställda på CVL.

 3. utveckla arbetet med analysen av betygssättning inom verksamheten på entreprenad genom att problematisera och kritiskt granska satta betyg på olika betygssteg och orsaker till eventuella skillnader i betygssättningen.
  CVL har analyserat de externa leverantörerna genom åren. Främst genom jämförelser med riket och motsvarande kurser i egen regi. Skolinspektionen vill här se ett utökat analysarbete där CVL i högre grad analyserar tendenser inom den externa leverantörens betyg och bedömning.

I en kommentar till Skolinspektionens granskning och beslut säger vuxenutbildningens rektor Jonas Johannesson:

- Skolinspektionens slutsatser ligger helt i linje med det utvecklingsarbete CVL påbörjat i och med den nya leverantören av extern utbildning inom vårdämnen.
- Skolan ska vara likvärdig för alla och rättssäker betygsättning och bedömning är ett av skolans allra viktigaste uppdrag. Forskning och utvärderingar visar att det generellt finns en betygsinflation hos de externa leverantörerna rent allmänt, och utifrån det är denna skolinspektion en viktig del i att utveckla en likvärdig skola.

Arbetslivsnämnden är skolhuvudman för vuxenutbildningen CVL

I en kommentar säger nämndens ordförande Patrick Sjöstedt:

 • Vi har fått ett bra underlag från Skolinspektionen till fortsatt utvecklingsarbete med betygsfrågorna inom vuxenutbildningens upphandlade utbildningar.
 • Detta är ett bra exempel där Skolinspektionens kvalificerade bedömningar kan bidra till att vi som skolhuvudmän kan tillhandahålla bästa möjliga utbildningar av hög kvalitet.
 • Betygen är viktiga inom vår vuxenutbildning, både som incitament för våra elever och som underlag för de många arbetsgivare som rekryterar från våra utbildningar.
 • Vi har också stort förtroende för att våra nuvarande upphandlade anordnare i närmare samarbete med vår rektor kan hantera betygsfrågorna på ett rättvisande och likvärdigt sätt, med den handledning som Skolinspektionens beslut nu ger.
 • Som skolhuvudman kommer vi att redovisa vidtagna åtgärder i önskad riktning och innehåll till senast den 30 augusti 2024.

För mer information kontakta:

Jonas Johannesson, rektor CVL: 070-089 71 45,
jonas.johannesson@edu.sandviken.se

Patrick Sjöstedt, ordförande Arbetslivsnämnden: 070-089 44 89, patrick.sjostedt@politiker.sandviken.se

Leif Jansson, förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen: 070-575 00 44, leif.jansson@sandviken.se

Utsikt över en stor sjö med blått vatten Sjön heter Storsjön och ligger i Sandvikens kommun i Gästrikland. I förgrunden syns vass och grässtrån på land. Himmeln är klar och solig med några vita moln. Bilden ger ett intryck av lugn och harmoni.