Kunskapsförvaltningen

Kunskapsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, särskola samt gymnasieskola i Sandvikens kommun. Mer information om de olika skolformerna och skolorna i Sandviken finns under rubriken Utbildning & förskola.

Förvaltningschef: Minna Holmqvist

Besöksadress: Sätragatan 66, Sandviken
Postadress: 811 80 SANDVIKEN
Tel 026 - 24 00 00, Fax 026 - 25 58 87
E-post: kunskapsnamnd@sandviken.se

Öppettider Kunskapskontorets reception

Med anledning av Coronaviruset är Kunskapskontorets reception stängd för obokade besökare från och med måndag 6 april och tills vidare.

Kontakta gärna Medborgarservice på telefon 026-24 00 00
Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37

Personal Kunskapskontoret

Skolchef

Minna Holmqvist, 026-24 04 12
E-post: minna.holmqvist@edu.sandviken.se

Verksamhetschef alla skolformer

Birgitta Orrebo, 026-24 14 64
E-post: birgitta.orrebo@edu.sandviken.se

Kvalitetschef

Eva Simonsson, 026-24 24 11
E-post: eva.simonsson@edu.sandviken.se

Chef Elevhälsan

Catharina Högström, 026-24 18 92
E-post: catharina.hogstrom@edu.sandviken.se

Medarbetare på Kunskapskontoret

Britt-Marie Stålnacke, Assistent
E-post: britt-marie.stalnacke@edu.sandviken.se
Inglis Wåhlberg, Assistent
E-post: inglis.wahlberg@edu.sandviken.se

Karin Jankensgård, Registrator/nämndsekreterare
E-post: karin.jankensgard@edu.sandviken.se

Anders Johansson, Utredare skoljuridiska frågor
E-post: anders.johansson@edu.sandviken.se

Lena Lundgren, HR-strateg
E-post: lena.lundgren@edu.sandviken.se
Eva Ceder, HR-konsult
E-post: eva.ceder@edu.sandviken.se
Marie Wesik, HR-konsult
E-post: marie.vesik@edu.sandviken.se

Helena Harrysson, Personalutvecklare
E-post: helena.harrysson@edu.sandviken.se

Jane Sandberg, Förvaltningsekonom
E-post: jane.sandberg@edu.sandviken.se
Anna Wikman, Förvaltningsekonom
E-post: anna.wikman@edu.sandviken.se
Sofia Hammarberg, Förvaltningsekonom
E-post: sofia.hammarberg@edu.sandviken.se
Jonas Broström, Förvaltningsekonom
E-post: jonas.brostrom@edu.sandviken.se

Lena Blixt, Placeringshandläggare förskola
E-post: lena.blixt@edu.sandviken.se
Katarina Bergström, Placeringshandläggare förskola
E-post: katarina.a.bergstrom@edu.sandviken.se

Lena Eriksson, Förskoleadministratör
E-post: lena.eriksson@edu.sandviken.se
Anna Hammarlund, Förskoleadministratör
E-post: anna.hammarlund@edu.sandviken.se

Fredrik Gottby, Kvalitetsutvecklare
E-post: fredrik.gottby@edu.sandviken.se
Johan Larsson, Kvalitetsutvecklare
E-post: johan.a.larsson@edu.sandviken.se
Annika Lundberg, Kvalitetsutvecklare förskola
E-post: annika.lundberg@edu.sandviken.se
Pawel Hedberg, Kvalitetsutvecklare
E-post: pawel.hedberg@edu.sandviken.se
Kristina Johansson, Kvalitetsutvecklare NGL
E-post: kristina.johansson@edu.sandviken.se

Lena Hjorter, Projektledare Nyanländas lärande
E-post: lena.hjorter@edu.sandviken.se

Rolf Perpåls, IT-samordnare
E-post: rolf.perpals@edu.sandviken.se
Johan Strandberg, Institutionstekniker
E-post: johan.strandberg@edu.sandviken.se

Veronica Östman, NTA-samordnare
E-post: veronica.ostman@edu.sandviken.se