Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Student på högskola, folkhögskola eller universitet

Oavsett anledning så är vi glada över att du har hittat till denna sida. För du som student är viktig för oss. Här kan du som studerar på högre nivå läsa om hur du gör om du vill skriva ditt examensarbete eller uppsats hos oss. Här finns även information om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och vår arbetsintegrerade lärarutbildning, en unik möjlighet för dig som lärarstudent att varva studier och arbete.

Samarbete mellan student och verksamhet – en möjlighet för båda parter

Oavsett anledning så är vi glada över att du har hittat till denna sida. För du som student är viktig för oss. Ett utbyte mellan student och arbetsplats, som till exempel ett examensarbete eller en uppsats, är en möjlighet för dig som student att lära känna en verksamhet och få fördjupa dig inom ett område som du är intresserad av. Och det minst lika givande för verksamheten, som får möjlighet att lära och utvecklas och kanske även knyta kontakt med en framtida kollega. Därför har flera av våra verksamheter - HR, skolan och individ- och familjeomsorgen för att nämna några – regelbundna samarbeten med studenter.

Är du intresserad av att göra examensarbete eller annat skolarbete hos oss?

Vill du göra ditt examensarbete, skriva uppsats eller genomföra något annat skolarbete tillsammans med oss? Kul! Då är det bara att skicka din förfrågan till oss på Medborgarservice. Glöm inte att beskriva ditt utbildningsområde, din inriktning och vilken verksamhet du vill få kontakt med i din förfrågan.

Intresserad av att jobba hos oss under dina studier?

Alla våra vikarier, oavsett om du är semestervikarie eller går på timmar, är en viktig del i Sandvikens kommuns vardagspussel. Samtidigt som det är en möjlighet för vikarien att knyta kontakter och lära känna en eller flera verksamheter. Att arbeta hos oss som vikarie under studietiden är även ett bra sätt att dryga ut studentkassan.

Länkar för mer information om våra vikariat

Studerar du till lärare?

Om du studerar till lärare finns det flera möjligheter till samarbete med oss på Sandvikens kommun. Dels är du välkommen att göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss på såväl mindre skolor i våra mindre orter som större skolor centralt i Sandviken. Ett bra sätt att bland annat lära känna en verksamhet och få möjlighet att pröva nya arbetsmetoder och tillämpa det du har lärt dig på utbildningen i praktiken.

I samarbete med Högskolan i Gävle kan vi även stolt erbjuda dig som lärarstudent en unik möjlighet att kombinera dina studier med arbete genom vår arbetsintegrerade lärarutbildning. En utbildning som gör det möjligt för dig att finansiera din utbildning under din studietid, samtidigt som du får ett yrkesmässigt försprång i jämförelse med dina studiekamrater.

Studerar du till socionom?

Om du studerar till socionom är du välkommen att göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss på Sandvikens kommun. Ett bra sätt att bland annat lära känna en verksamhet och få möjlighet att pröva nya arbetsmetoder och tillämpa det du har lärt dig på utbildningen i praktiken. Samtidigt som vi får möjlighet att lära känna potentiella framtida medarbetare. Sandvikens kommun samarbetar både med Högskolan i Gävle och med Mittuniversitetet (individ- och familjeomsorgen). Vi tar även emot studenter från andra högskolor och universitet i mån av plats.

Om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för socionomer

Studerar du till sjuksköterska?

Om du studerar till sjuksköterska är du välkommen att göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos oss på Sandvikens kommun. Ett bra sätt att bland annat lära känna en verksamhet och få möjlighet att pröva nya arbetsmetoder och tillämpa det du har lärt dig på utbildningen i praktiken. Samtidigt som vi får möjlighet att lära känna potentiella framtida medarbetare.

Om verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskestudenter