Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Verksamhetsförlagd utbildning för socionomstudenter

Om du studerar till socionom är du välkommen att göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss på Sandvikens kommun. Ett bra sätt att bland annat lära känna en verksamhet och få möjlighet att pröva nya arbetsmetoder och tillämpa det du har lärt dig på utbildningen i praktiken. Samtidigt som vi får möjlighet att lära känna potentiella framtida medarbetare. Sandvikens kommun samarbetar både med Högskolan i Gävle och med Mittuniversitetet (individ- och familjeomsorgen). Vi tar även emot studenter från andra högskolor och universitet i mån av plats.

Vi har lång erfarenhet av att ta emot socionomstudenter och placeringen görs i samråd med samordnare på din högskola/universitet. På Högskolan i Gävle görs matchningen av möjliga placeringar och dina önskemål som student genom en digital VFU-portal.

Möjliga placeringar (VFU):

  • Omsorgsförvaltningen: Hos biståndshandläggare, LSS-handläggare eller enhetschef
  • Individ- och familjeomsorgen: I första hand tillsammans med socialsekreterare med myndighetsutövning inom områdena barn och unga, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd eller vuxna med beroendeproblematik. När möjlighet finns kan annan placering inom annat socialt arbete vara aktuellt.
  • Elevhälsan: Placering som skolkurator inom grundskola eller gymnasieskola.

Vårt utbildningsåtagande

Samverkansavtalet mellan Sandvikens kommun och Högskolan i Gävle (HiG) innebär att vi gemensamt tar utbildningsansvar för försörjningen till yrkesfältet med välutbildade socionomer och att vi gemensamt strävar efter att utveckla relationerna mellan praktik, utbildning och forskning i det sociala arbetet. Det är ett gemensamt intresse att samarbetet relaterar till evidens- och kunskapsbasering av socialt arbete i regionen.

Samverkansavtalet innebär också att vi gemensamt verkar för att socionomutbildningen främjar god kvalitet och verksamhetsutveckling och bidrar till kompetensutveckling, samt bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Mer information om den verksamhetsförlagda utbildningen finns på högskolornas hemsidor.

Mer information:

Vill du veta mer om verksamhetsförlagd utbildning hos oss? Då är du välkommen att kontakta:

Karolina Andersson, HR-assistent Omsorgsförvaltningen
E-post: karolina.andersson@sandviken.se

Catarina Högström, enhetschef Elevhälsan
E-post: catharina.hogstrom@edu.sandviken.se

Ingela Lindberg, HR-konsult Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
E-post: ingela.lindberg@sandviken.se

Du når oss också via Sandviken kommuns medborgarservice, 026-24 00 00.