Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskestudenter

Om du studerar till sjuksköterska är du välkommen att göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos oss på Sandvikens kommun. Ett bra sätt att bland annat lära känna en verksamhet och få möjlighet att pröva nya arbetsmetoder och tillämpa det du har lärt dig på utbildningen i praktiken. Samtidigt som vi får möjlighet att lära känna potentiella framtida medarbetare.

Sandvikens kommun samarbetar med Högskolan i Gävle. Det är VFU-ansvariga på högskolan som tilldelar placeringar till studenterna i en särskild modul.

Möjliga placeringar (VFU):

  • Särskilda boenden/äldreboenden i hela kommunen – från Österfärnebo i söder upp till Järbo i norr.
  • Korttidsenheter (Rosengården eller Karl-Johangårdarna).

Vårt utbildningsåtagande

Samverkansavtalet mellan Sandvikens kommun och Högskolan i Gävle (HiG) innebär att vi gemensamt tar utbildningsansvar och verkar för att utbildningen ska hålla en hög god kvalitet som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet samt god pedagogik. Samverkansavtalet bidrar också till verksamhetsutveckling och kompetensutveckling inom vår organisation.

Som student hos oss kan du förvänta dig att:

  • Inför VFU få välkomstinformation samt en tilldelad studenthandledare som ansvarar för introduktion och handledning genom VFU.
  • Kontakt med en huvudhandledare som har ett övergripande ansvar för VFU i kommunen samt en stöttande funktion för student och studenthandledare. Denne är väl förtrogen med utbildningsplaner, kursplaner, examensmål, lärandemål, bedömningskriterier och examination.
  • Lärandemiljöer som ger förutsättningar att uppnå lärandemålen i kursen.

Mer information om verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer om VFU för sjuksköterskestudenter på Högskolan i Gävles hemsida Länk till annan webbplats..

Har du frågor kring VFU i Sandvikens kommun?

Då kan du kontakta Hossam Abu Rweileh, enhetschef för sjuksköterskeenheten inom Omsorgsförvaltningen. Telefon 026-241370 eller mail hossam.aburweileh@sandviken.se

Du kan också kontakta Sandviken kommuns medborgarservice, 026-24 00 00.