Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter

I lärarutbildningen genomför studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i samarbete med kommunen. Lärarstuderande kan välja att göra sin verksamhetsförlagda utbildning i någon av kommunens förskolor och skolor.

Vi har utbildade lärarutbildare (LLU/VFU-lärare) fördelade på förskola till och med vuxenutbildningen. Vi har både glesbygdsskolor och större enheter i centralorten.

Är du lärarstuderande hälsar vi dig välkommen till oss.

Vårt partneråtagande innebär att du:

 • Får ett introduktionsmöte då vi ger en övergripande bild av kommunen och skolorganisationen.
 • Tilldelas en partnerskola och en lokal lärarutbildare, VFU-lärare.
 • Ingår som en medlem i lärarutbildarens arbetslag.
 • Får inblick i skolans organisation, administration och ta del av rektors uppdrag och arbetsuppgifter.
 • Inbjuds till studiedagar och annan gemensam verksamhet under din studietid.

Vårt utbildningsåtagande innebär att du:

 • Blir delaktig i lärarens alla arbetsuppgifter.
 • Får reflekterande samtal med din lärarutbildare för att fördjupa din kunskap om elevers och ditt eget lärande.
 • Får möjlighet att pröva nya moment och arbetsmetoder.
 • Får tillfälle att tillämpa dina ämneskunskaper i praktiken.
 • Får äta pedagogisk lunch med eleverna.
 • Erbjuds busskort om din VFU-skola tillhör våra ytterområdena (Årsunda, Österfärnebo, Järbo, Jäderfors, Storvik, Gästrike-Hammarby och Åshammar).

Du blir också en länk till lärosätet med tillgång till aktuell vetenskap och forskning. Vi ser din nyfikenhet och inblick i vår verksamhet som en viktig del av vår kompetens- och verksamhetsutveckling.

Mer information om den verksamhetsförlagda utbildningen finns på högskolornas hemsidor:
Gävle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du göra din VFU hos oss eller vill veta mer?

Välkommen att kontakta:

VFU-samordnare (LSO) i Sandvikens kommun
Sofia Olsson
e-post: sofia.olsson@edu.sandviken.se