Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Matsedel för särskilt boende

Här hittar du matsedel för särskilt boende, korttidsvistelse och dagverksamhet.

Servicekontoret ansvarar för produktionsköken och mottagningsköken och levererar maten till äldreboenden. demensboenden. korttidsvistelse och dagverksamhet i Sandvikens kommun.

Matsedel för utskrift

Vill du skriva ut matsedeln kan du klicka på symbolen med de tre strecken nedan för att välja de veckor du vill skriva ut.

Aktuell matsedel

Text