Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Rehabenheten

Rehabenheten består av arbetsterapeuter och fysioterapeuter som är verksamma inom särskilda boenden och hemsjukvården.

Vi utreder och bedömer ditt behov av rehabilitering och utformar insatser tillsammans med dig och övriga i teamet, för att möjliggöra en ökad självständighet och livskvalitet.

Rehabenheten håller även utbildning till andra personalgrupper till exempel arbetsteknik vid hantering av hjälpmedel, förflyttningskunskap och vissa rehabiliterande åtgärder.

Kontakta Rehabenheten

  • vid förändringar i omvårdnadssituation, hälsotillstånd, aktivitetsförmåga
  • vid frågeställningar kring befintliga ordinationer, förflyttning, hjälpmedel, omgivning och miljö
  • vid önskemål om bedömning av nuvarande förmåga
  • vid upprepade fall samt övriga situationer som initierar personlig vårdplanering

Ju tidigare vi blir inkopplade desto större möjlighet har vi att nå resultat!

Du når oss via Medborgarservice 026-24 00 00.

Enhetschef Carina Ahlmén
Tel: 026-24 19 42
E-post: carina.ahlmen@sandviken.se

Tema hjälpmedel 1177 Landstinget

Landstinget Gävleborg tema hjälpmedel 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.