Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Välfärdsteknik – digital teknik som ökar trygghet och självständighet

Det finns flera fördelar med ny teknik inom välfärden.

En stor fråga är hur vi ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Antalet anställda i välfärden i landet kommer att behöva öka med 13 200 personer varje år fram till 2029, om inte arbetssätt förändras. Där spelar ny teknik en nyckelroll.

Teknologins möjligheter kan utveckla välfärden, underlätta arbetet och ge mer tid för kärnuppdraget, enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Ett digitaliseringsarbete har pågått i Omsorgsförvaltningen under flera år och bidragit till att olika tekniska hjälpmedel används i dag i det dagliga arbetet.
Här nedan hittar du filmer som berättar om den teknik vi använder i Sandvikens kommun:

Hjälp i hemmet

Digital tillsyn

Nyckelfria lås

App med filmer på olika språk

Läkemedelsrobot

E-handel inom omsorgen i Järbo