Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Parkering i Sandviken

I Sandviken är det gratis att parkera och det finns cirka 700 parkeringsplatser på allmän mark i centrum. Parkeringstiderna varierar. I kartan på den här sidan kan du se var det finns P-platser för olika fordon och vilka parkeringstider som gäller.

Tänk på att du som parkerar har ett ansvar i hur man parkerar rätt vid till exempel korsning eller in/utfart.

Parkeringskarta

Kartan visar olika tidsbegränsningar på de allmänna parkeringsplatserna i centrala Sandviken. I kartan finns även markerat var du kan parkera med släp, husbil, husvagn, buss, och cykel. Parkering för rörelsehindrade, laddplatser för elfordon och lastplatser finns utmärkt. Parkeringshuset i Gallerian sköts av privata aktörer och har 255 P-platser.

Pendlarparkeringsplatser för dig som behöver ansluta till kollektivtrafiken finns vid Resecentrum och Mossvägen. För dig som behöver ställa bilen en längre period finns det 2-veckorsparkering vid Resecentrum se information om Resecentrum.

För boendeparkeringar hänvisas till respektive fastighetsägare.

Teckenförklaring till parkeringskartan

Du kan behöva zooma i kartbilden för att se samtliga symboler.

Parkering för rörelsehindrade

Ikon - laddplats

Laddplatser

Ikon - P-hus

P-hus

Ikon - husbil, släpvagn eller husvagn

Husbil, släpvagn eller husvagn (30 minuter)

Ikon - husbil, släpvagn eller husvagn

Datumparkeringszon (genomskinligt lager)

Parkering 30 minuter

30 minuter

Parkering 2 h

2 timmar

Parkering 4 h

4 timmar

Parkering 24 h

24 timmar

Parkering 2 v

2 veckor

Parkering 24 h - gäller ej 1 oktober-15 maj

24 timmar, gäller ej 1 oktober-15 maj

Bussparkering

Bussparkering

Cykelparkering

Cykelparkering

Lastplats

Lastplatser

Information om hur du kan skriva ut parkeringskartan

Öppna kartan i ett eget webbläsarfönster så har kan du skriva ut det utsnitt som du vill via webbläsarens utskriftsfunktion

Öppna parkeringskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Datumparkering

Datumparkering gäller i Sandvikens tätort under tiden 1 oktober till 15 maj mellan kl. 00.00 och 06.00. Det innebär förbud mot parkering på den sida av gatan som har udda adressnummer under dygn med udda datum och den sida som har jämna adressnummer under dygn med jämna datum. Datumparkering används för att underlätta snöröjning och gatuunderhåll.

Förbudet gäller inte enskild väg

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättningar

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter med att gå kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.

Information om ansökan parkeringstillstånd

Övergivna fordon på gator och i terräng

Ser du ett övergivet fordon kan du anmäla det till tekniska kontoret.

Information om skrotbilar och övergivna fordon

Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäls fordonet till dem.
Trafikverket, flytt av fordon Länk till annan webbplats.

Parkeringsövervakning och avgifter för felparkering

På de områden där kommunen ansvarar för parkeringsövervakning gäller följande avgifter.

 • Parkerat för länge - 500 kr i felparkeringsavgift.
 • Parkerat mot gällande parkeringsförbud - 700 kr i felparkeringsavgift.
 • Parkerat på reserverad parkeringsplats för rörelsehindrade eller på plats där det finns förbud mot att stanna - 900 kr i felparkeringsavgift.

Nyhet vid betalning av parkeringsanmärkning

Det finns nu, utöver det vanliga betalsättet med bankgiro, även möjlighet att enkelt betala med Swish eller kort via paypr genom att skanna den QR-kod som finns på anmärkningen.

Observera att det tillkommer en serviceavgift på 19 kronor. Inget tillägg sker om man betalar via bankgiro.

Anmärkning på utlandsregistrerat fordon kan ej betalas med Swish.

Har du frågor om parkeringsböter?

Parkeringsövervakning på privat tomtmark

På privat tomtmark, till exempel i bostadsområden, är det markägaren som sköter kontrollen. Ofta anlitas ett vaktbolag för att utföra detta. Se mer information vid infarten till området eller parkeringen.

Utredning av parkeringar i centrum

En parkeringsutredning i centrala Sandviken genomfördes under 2021 med hjälp av Trivector AB. Syftet med parkeringsstudien var dels att undersöka dagens parkeringssituation i Sandviken centrum samt att sätta ramar för hur kommunen långsiktigt ska arbeta med parkeringsfrågan i centrum. Fokus i utredningen låg på parkering för besöksintensiva verksamheter i stadskärnan, som till exempel handel, restauranger och kulturverksamhet.

Analysen av beläggningsstudien av parkerade bilar visade att det fanns gott om lediga platser under mars 2021 i centrum. Även med justeringar för ett post Corona-läge bedöms det finnas ett överskott av platser samt för att klara en ökning av efterfrågan med 10 procent, vilket motsvarar förväntad befolkningsökning fram till 2030.

På kort sikt föreslår Trivector AB följande åtgärder:

 • Säkerställa tidsregleringens efterlevnad. Bättre övervakning.
 • Säkerställa jämnare beläggning per parkeringsyta. Bättre skyltning från stråk.
 • Gör en kompletterande beläggningsstudie post Corona.

För att uppnå ökat hållbart resande och göra förtätning möjlig föreslår Trivector AB även följande åtgärder:

 • Avgiftsreglering (under kontorstid) som ger ekonomiskt incitament för arbetspendlare att välja cykel och kollektivtrafik framför bil, samt ökar tillgången till parkering för besökare.
 • Ta fram parkeringsriktlinjer med biltäthet och riktlinjer för hur parkering till ny bebyggelse ska lösas
 • Ta fram en strategi för hur miljöanpassade fordon ska tillgodoses i centrum.
 • Gör det enklare att cykla i Sandviken genom förbättrad cykelinfrastruktur.
 • Arbeta med uppmuntringsåtgärder för att få fler att cykla, exempelvis erbjud kommunanställda förmånscyklar och inför cykla- till jobbet-kampanj.