Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Lantmäteriförrättningar

En lantmäteriförrättning innefattar alla de tekniska, fastighetsrättsliga och ekonomiska arbeten som utförs när fastigheter ska nybildas, ombildas eller samverka kring gemensamma behov. Man kan i förrättningen också nybilda, ombilda och ändra rättigheter och bestämma gränser. Lantmäteriförrättningen påbörjas genom att behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skriftligen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten. De lagar som främst tillämpas vid lantmäteriförrättningar är fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. Exempel på förrättningar är avstyckning och fastighetsreglering.

För en förrättning finns en mängd bestämmelser. Självklart varierar vad som behöver göras från fall till fall, men flertalet moment återkommer i de flesta förrättningar. Arbetsgången i alla ärenden är omfattande även om alla delar inte syns utåt.

Våra tjänster är avgiftsbelagda enligt en taxa som fastställts av regeringen, se lantmäteritaxa.

Sidan uppdaterad: 2020-01-08
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se