Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för förskola i stadsparken

Sandvikens kommun

Planförslaget är i uppstartsfas. Nästa steg i processen är samråd. Samrådet planeras i höst/vinter.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att undersöka markens lämplighet för en ny förskola med 8 avdelningar med tillhörande parkering, hämtning/lämning, lastytor samt förskolegård.

Planhandlingar

Det finns ännu inga planhandlingar.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.