Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för förskola i stadsparken

Sandvikens kommun

Planförslaget är i uppstartsfas. Nästa steg i processen är samråd.

Beskrivning

Syftet med
detaljplanen är att undersöka markens lämplighet för förskola med tillhörande
parkering, hämtning/lämning samt förskolegård.

Planhandlingar

Det finns ännu inga planhandlingar.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.