Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Sandvikens nya vattentjänstplan

Ett arbete pågår med att ta fram en ny vattentjänstplan för Sandvikens kommun. Vattentjänstplanen ska bland annat visa hur vi långsiktigt ska planera för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och vilka åtgärder vi behöver utföra för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.

Vattentjänstplanen har varit ute på samråd under hösten 2023 och ställts ut på granskning under perioden 22 februari – 21 mars 2024. Ett beslut om att anta vattentjänstplanen görs av Kommunfullmäktige. Enligt nuvarande tidplan ska den antas i juni.

Granskningen är avslutad

Granskningen är nu avslutad. Den pågick mellan 22 februari - 21 mars.
Läs vattentjänstplanen - granskningshandling

Vad händer efter granskningen?

Synpunkter som kommit in efter granskningen utvärderas av Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning och Sandviken Energi, vilket kan leda till en revidering av vattentjänstplanen. Ett beslut om att anta vattentjänstplanen görs av Kommunfullmäktige. Enligt nuvarande tidplan ska den antas i juni.

Tidigare samråd är avslutad och redogörelse finns att läsa

Samrådet och insamling av synpunkter pågick 29 sep - 27 okt och är avslutad. Vi har sett över de synpunkter som har kommit in från samrådet på den nya vattentjänstplanen.
Samrådsredogörelse - vattentjänstplan

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar om vattentjänstplanen så kan du kontakta handläggare på Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning via mejl vgs@sandviken.se eller via Medborgarservice 026-24 00 00.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.