Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Vattenskyddsområden

Varför finns det vattenskyddsområden?

  • Vattenskyddsområden finns för att skydda nuvarande och framtida vattenförsörjning.
  • Vattenskyddsområden finns i anslutning till en vattentäkt som oftast förser ett samhälle med dricksvatten.
  • Föroreningar som hamnar i grundvattnet inom området kan förorena dricksvattnet.
  • Det är svårt att ta bort föroreningar ur dricksvattnet. Därför är det viktigt att undvika att förorena. Av den anledningen är en del åtgärder förbjudna och andra åtgärder kräver tillstånd inom vattenskyddsområde

Var finns vattenskyddsområdena?

Sandviken har många samhällen med kommunal dricksvattentäkt, följaktligen finns ett flertal vattenskyddsområden. Ockelbo har två och Hofors ett vattenskyddsområde för kommunalt dricksvatten.

Sandvikens kommun

Vattenskyddsområdena finns i anslutning till grundvattentäkterna i Järbo, Rökebo, Kungsgården, Åshammar, Österfärnebo, Årsunda och Jäderfors. Vattenskyddsområde finns även i anslutning till ytvattentäkten Öjaren. Två reservvattentäkter med skyddsområde finns i Kungsfors respektive Hagmuren. I Järbo, Åshammar, Österfärnebo och Jäderfors ligger stora delar av samhället inom vattenskyddsområdet. För samtliga vattenskyddsområden utom för Årsunda, Hagmuren och Järbo Norra (Kungsfors) har nya vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter fastställts runt årsskiftet 2015/2016. De äldre vattenskyddsområdena fastställdes 1986 och behöver en översyn.

De nya vattenskyddsområdena är indelade i primär, sekundär och tertiär skyddszon. I primär skyddszon är hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter förbjuden, undantag gäller om hanteringen sker med sekundärt skydd. Fordonstvätt är förbjudet!

Ett flertal verksamheter/åtgärder i nybeslutade vattenskyddsområden kräver tillstånd, t ex djurhållning av mer än 2 djurenheter, avverkning, yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen, schaktning med mera.

Ockelbo kommun

En stor del av Ockelbo samhälle ligger inom vattenskyddsområde, delar av Lingbo berörs av kommunens andra vattenskyddsområde. I båda fallen handlar det om grundvattentäkter som skyddas. Förskrifterna beslutades 1985 respektive 1968, så det behövs en översyn.

Hofors kommun

I Bagghyttan, Bodås finns ett skyddsområde för en grundvattentäkt. Föreskrifterna fastställdes 1992 - det behövs en översyn. Centralortens vattentäkt, ytvattentäkten Hyn, saknar tyvärr vattenskyddsområde.

När krävs tillstånd?

Om du ska vidta åtgärd, kontrollera med hjälp av länkarna längst ned om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. Om så är fallet, kolla om åtgärden kräver tillstånd enligt föreskriften för ditt område, se nedan. Vet du inte i vilken zon fastigheten ligger - kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Om tillstånd krävs - fyll i blanketten digitalt, skriv ut och skriv under, skicka in.

Den som ska vidta en åtgärd eller driva en verksamhet inom vattenskyddsområde har ett eget ansvar att känna till vilka regler som gäller och när tillstånd krävs.

Vid utsläpp

Vid utsläpp som riskerar förorena en kommunal vattentäkt — Ring 112! Kontakta även VA-huvudmannen och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Blanketter

Blankett för ansökan om tillstånd för åtgärder inom vattenskyddsområdePDF (pdf, 81.1 kB)

Mer Information

I Gävleborgs läns författningssamlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan de allra flesta föreskrifter hittas, förutom kartor. 

Naturvårdsverket har utvecklat kartverktyget Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här kan du zooma in och kolla om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde. Tyvärr syns endast områdenas yttre gränser, inte gränser mellan olika zoner eller skyddsområden.
Vid frågor, kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 026-24 00 00.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-05-28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.