Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Folkinitiativ och kommunal folkomröstning

Folkinitiativ ger invånare i en kommun möjlighet att föreslå att en folkomröstning hålls om en specifik fråga eller ett förslag som rör kommunens verksamhet.

En rådgivande folkomröstning kan genomföras i en fråga som faller inom kommunens ansvarsområde.

Om minst tio procent av de röstberättigade medlemmarna i kommunen lämnar in ett skriftligt initiativ till fullmäktige, kan ett ärende om att hålla en folkomröstning väckas. För att inleda denna process måste initiativet vara skriftligt och innehålla följande information: den specifika frågan som folkomröstningen ska handla om, initiativtagarnas namnteckningar, namnförtydliganden, personnummer och adresser.

Kommunala folkomröstningar regleras i 5 kap och 8 kap. kommunallagen samt i lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunal folkomröstning 1985

Den 20 oktober 1985 genomfördes en omröstning om områdestillhörighet för Jäderfors. Möjlighet att rösta gavs till samtliga som var röstberättigade i kommunfullmäktigevalet inom valdistrikt Ovansjö 1.

Två röstalternativ gavs:

  • Alt 1: Jäderfors ska tillhöra kommunområdet Sandviken västra
  • Alt 2: Jäderfors ska tillhöra kommunområdet Ovansjö

Av 276 avgivna röster fick alternativ 1, Sandviken Västra, 211 röster och alternativ 2, Ovansjö, 65 röster. Totalt antal röstberättigade var 439 personer.
Protokoll m.m. från omröstningen Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.