Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

EU-medel bidrar till många projekt inom arbetsmarknad och inkludering

I Sandvikens kommun pågår många olika EU-finansierade projekt inom området arbetsmarknadsinsatser och inkludering. Nyligen uppmärksammades ett av dem i P4 Gävleborg.

Sveriges Radio P4 Gävleborg uppmärksammar Sandviken som en av de kommuner i landet som haft mest EU-medel för att arbeta med arbetsmarknadsinsatser och inkludering.

Lyssna på reportaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett exempel på detta är 16-åriga Julia Hüseynov som ingår i Arbetslivsförvaltningens Jobbspår inom handeln med bas på Ånyo Second Hand. Ett Jobbspår som baseras på OCN-metodiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Open College Network) och servicebranschens kompetensmoduler.


I en kommentar säger arbetsmarknadshandläggare Mikael Bergling: Vi som jobbar inom Första Steget och kommunala aktivitetsansvaret (KAA) kan genom medel från Europeiska Socialfonden ESF utöka våra insatser för kommunens ungdomar.

Enhetschefen inom Arbetslivsförvaltningen Johnny Sandgren lägger till: Arbetslivsförvaltningen har haft många EU-projekt genom åren, och vi har även ytterligare pågående projekt för fler målgrupper utöver Ung Gävleborg. Projekt som inte minst också innebär att vi kan arbeta med metodutveckling och långsiktiga verksamhetsförändringar.

Arbetslivsnämndens ordförande Patrik Sjöstedt kommenterar förvaltningens arbete: Vi har som stående uppdrag till förvaltningen att söka samarbete med andra aktörer som exempelvis ESF, eftersom det gynnar såväl nationella som regionala och lokala målsättningar.

Mer information

Läs mer om alla arbetsmarknadsprojekt

Tjej som står bredvid en bokhylla