Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Så etableras datacenterindustrin i Gävle-Sandviken

Just nu etableras en datacenterindustri i Gävle-Sandviken. Här kan du läsa om var det byggs och vilka effekter den nya industrin kommer att få.

Här byggs det

Just nu byggs datacenterhallar på tre markområden i Gävle-Sandviken

 • Tuna i Sandviken
 • Ersbo i Gävle
 • Stackbo i Gävle

I framtiden finns planer på att erbjuda verksamhetsmark med inriktning datacenter

 • Rörberg i Gävle

Så kom datacenterindustrin till Gävle-Sandviken

En region med många fördelar

I regionen finns bra förutsättningar för hyperskalig fossilfri datacenterindustri. Några av fördelarna är att Gävle och Sandviken

 • ligger närmast Centraleuropa med både tillgång till 100 % fossilfri energi och säker eltillgång genom flera anslutningar till elnätet, så kallad redundans, som innebär att alltid ha tillgång till el även vid eventuella driftsstörningar.
 • har jämförelsevis stabilt hög driftsäkerhet och låg risk för katastrofsituationer
 • har kort dataöverföringstid till och från Stockholmsregionen (så kallad low latency connectivity)
 • har god tillgång till arbetskraft
 • är specialiserade inom industriell IT-drift
 • ligger nära Stockholm och Arlanda.

Ur ett internationellt perspektiv har också Sverige som land flera fördelar, såsom

 • hög andel förnybar energi
 • stabila spelregler inom elsystemet
 • väl utbyggda bredband
 • digitala företag
 • låg energiskatt med samma för nivåer för datacenter som för basindustrin.

Från första kontakten till försäljning av mark

De första kontakterna gick genom Business Sweden, som på uppdrag av regeringen och det privata näringslivet arbetar för att få internationella företag att investera i Sverige. Sedan dess har Gävle och Sandvikens kommuner under flera år varit i kontakt med flera internationella företag om en etablering i regionen.

I slutet av 2018 köpte den globala mjukvarukoncernen Microsoft mark av Gävle och Sandvikens kommuner för en datacenteretablering. För att hitta det bästa läget föregicks köpet av många diskussioner mellan företaget och statliga, regionala och kommunala organisationer.

 • För 66 ha verksamhetsmark i Ersbo betalade Microsoft 145 miljoner kr till Gävle kommun.
 • För 64 ha verksamhetsmark i Tuna betalade Microsoft 124 miljoner kr till Sandvikens kommun.
 • Senare sålde privata aktörer 200 ha mark i Stackbo utanför Valbo till Microsoft.

Datacenterindustrins betydelse för regionen

 • Ett av världens mest kända varumärken genomför en av Sveriges största datacenteretableringar i Ersbo, Stackbo och Tuna.
 • Gävle-Sandviken blir del av ett större kluster för stora datacenter i Stockholm-Mälardalen.
 • Gävle och Sandviken får en ny industri, en modern elintensiv verksamhet i en traditionellt elintensiv industriregion.
 • Det skapar nya arbetstillfällen, stärker den regionala utvecklingskraften och ökar attraktionen.
 • Skatteintäkter från nya arbetstillfällen ger kommunen pengar in till bland annat vård, skola och omsorg.
 • Löpande investeringar kommer att ske i anläggningarna under många år framöver och bidrar till följdetableringar av andra företag.
 • Det ökar intresset för IT-branschen i området och stärker arbetet kring industriell IT och automation på Sandbacka Science Park.

Sammantaget ger den starka utvecklingen Gävle möjlighet att förstärka sin roll som regional tillväxtmotor och flytta fram sin position i den storväxande Stockholm-Mälardalsregionen. Samtidigt ger den Sandviken möjlighet att inkludera ytterligare en industri till en världsledande industritradition.

Många världsaktörer driver på för en hållbar digitalisering, och Gävle-Sandviken kan komma att bli en globalt uppmärksammad intressepunkt för utvecklingen av storskaliga fossilfria datacenter.

Effekter av liknande etableringar

Enligt Business Sweden gav datacenterindustrin en total ekonomisk effekt på närmare 13 miljarder kronor och sysselsatte 7000 personer i Sverige år 2015. Motsvarande siffror år 2025 skulle kunna vara 50 miljarder och nästan 30 000 personer sett ur ett optimalt scenario.

Även i ett mer försiktigt scenario kommer datacenterindustrin att ge arbetstillfällen och utveckla kompetens att bygga och drifta storskaliga datacentra, digital infrastruktur och teknikplattformar. Det kommer att leda till utbildningar, forskning och innovation och det finns exportpotential.

Elförbrukningen för datacenter

Elförbrukningen för ett stort datacenter är jämförbar med traditionell industri i Sverige som gruvor, pappersbruk och smältverk. Storskaliga datacenter, av den typ som etableras i Gävle-Sandviken, är mer energieffektivt än mindre datahallar. Dessutom är det mycket energieffektivt att bygga datacenter här i Norden. Här finns fossilfri energi och klimatet är kallt och bra, vilket minskar behoven av kylning. Datalagring i datacenter är också mer energieffektiv än lagring på egen hårddisk i de datorer vi har i hemmet och på kontoret.

Både elkraften i form av ledningar och eltillgången i ledningarna finns i stora mängder i Gävle och Sandviken på grund av att de stora kraftledningarna med vattenkraft från Norrland som möts i området. Söderut i Sverige minskar sedan elkapaciteten kraften på grund av mindre kraftledningar.

Tillgång till elkraft från det regionala och nationella stamnätet hanteras av Vattenfall och Svenska Kraftnät. Normalt sett hanteras frågan om tillgång till elkraft tidigt när ett företag prövar en lokalisering.