Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kremlan

Här hittar du kontaktuppgifter och information om äldreboende och demensboende, på Kremlan.

  • Äldreboende 54 lägenheter
  • Demensboende 24 lägenheter

Sandvikens Kommun ingår i finskt förvaltningsområde. På Kremlan våning 5, finns möjlighet för finsktalande personer som behöver bo tillsammans på äldreboende att få stöd och hjälp på sitt hemspråk.

Kremlan äldreboende, våning 1-3

Telefonnummer till våningarna

Våning 1: 026-24 17 19
Våning 2: 026-24 17 20
Våning 3: 026-24 17 21
Telefonnummer till sjuksköterska, våning 1-3: 026-24 12 93

Enhetschef, Maria Kallio
Tel: 026-24 15 57
E-post: maria.kallio@sandviken.se

Besöksadress

Västerled 134
811 50 Sandviken

Postadress

Sandvikens kommun
Omsorgsförvaltningen, Kremlan 1-3
811 80 Sandviken

Kremlan äldreboende, våning 4-6

Kremlan 4-6

Telefonnummer till våningarna

Våning 4: 026-24 17 22
Våning 5: 026-24 17 23
Våning 6: 026-24 17 24
Telefonnummer till sjuksköterska, våning 4-6: 026-24 12 31

Enhetschef, Bettina Lind
Tel: 026-24 07 99
E-post: bettina.lind@sandviken.se

Besöksadress

Västerled 132
811 50 Sandviken

Postadress

Sandviken kommun
Omsorgsförvaltningen, Kremlan 4-6
811 80 Sandviken

Kremlan demensboende

Telefonnummer till våningarna

Våning 1: 026-24 17 25
Våning 2: 026-24 17 26
Våning 3: 026-24 17 27
Telefonnummer till sjuksköterska, demensboende: 026-24 12 52

Enhetschef, Christina Nordstrand
Tel: 026-24 15 97
E-post:christina.nordstrand@sandviken.se

Besöksadress

Västerled 138
811 50 Sandviken

Postadress

Sandviken kommun
Omsorgsförvaltningen, Kremlan demensboende
811 80 Sandviken