Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kremlan

Kremlan är ett äldreboende med 56 lägenheter. På Kremlan finns även ett demensboende med 24 lägenheter.

I och med att Sandvikens Kommun ingår i finskt förvaltningsområde finns möjligheten för finsktalande omsorgstagare med behov att bo tillsammans på äldreboende, våning 5 och få stöd och hjälp på sitt hemspråk.

Kremlans målsättning är

  • att försöka skapa högsta möjliga livskvalité
  • att ta vara på det friska och den enskildes resurser
  • att skapa en hemlik och trygg miljö och att ge individanpassad service och omvårdnad.

Kontaktinformation

Kremlan äldreboende, våning 1-3

Enhetschef, Maria Kallio, Tel: 026-24 15 57
E-post: maria.kallio@sandviken.se

Telefonnummer till våningarna:

Våning 1: 026-24 17 19
Våning 2: 026-24 17 20
Våning 3: 026-24 17 21
Telefonnummer till sjuksköterska, våning 1-3: 026-24 12 93

Besöksadress:

Västerled 134
811 50 Sandviken

Postadress:

Sandvikens kommun
Omsorgsförvaltningen, Kremlan 1-3
811 80 Sandviken

 

Kremlan vån 4-6

Enhetschef, Bettina Lind, Tel: 026-24 07 99
E-post: bettina.lind@sandviken.se

Telefonnummer till våningarna:

Våning 4: 026-24 17 22
Våning 5: 026-24 17 23
Våning 6: 026-24 17 24
Telefonnummer till sjuksköterska, våning 4-6: 026-24 12 31

Besöksadress:

Västerled 132
811 50 Sandviken

Postadress:

Sandviken kommun
Omsorgsförvaltningen, Kremlan 4-6
811 80 Sandviken

Kremlan demensboende

Enhetschef: Tf Emelie Eriksson, Tel: 026-24 15 97
E-post: emelie.eriksson@sandviken.se

Telefonnummer till våningarna:

Våning 1: 026-24 17 25
Våning 2: 026-24 17 26
Våning 3: 026-24 17 27
Telefonnummer till sjuksköterska, demensboende: 026-24 12 52

Besöksadress:

Västerled 138
811 50 Sandviken

Postadress:

Sandviken kommun
Omsorgsförvaltningen, Kremlan demensboende
811 80 Sandviken