Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Solängsgården, Österfärnebo

Här hittar du kontaktuppgifter och information om äldreboende och demensboende, på Solängsgården i Österfärnebo.

  • Äldreboende 12 lägenheter
  • Demensboende 7 lägenheter

Renovering pågår av Solängsgården

En omfattande renovering pågår av Solängsgården.
Under tiden bor omsorgstagarna tillfälligt på Tallbacksvägen 37, i Sandviken. Renoveringen beräknas vara klar hösten 2025.

Telefonnummer

Tel: 0291-200 26

Tf enhetschef, Elin Jonasson
Tel: 0291-47 40 50
E-post: elin.jonasson@sandviken.se

 

Besöksadress

Solängsvägen 3, ÖSTERFÄRNEBO

Postadress

Sandvikens kommun
Omsorgsförvaltningen, Solängsgården
811 80  Sandviken