Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för del av Östanbyn 14:26, Sandviken

Sandviken, Sandvikens kommun

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i form av småhusbebyggelse och parhus i östra delen av Östanbyn längs med Högtorpsvägen.

Antagande

Kommunfullmäktige i Sandviken kommun har genom beslut den 13 maj 2024, § 65, antagit detaljplanen. Justeringen av nämndens protokoll med antagandebeslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla den 21 maj 2024.

Tiden för överklagande är tre veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla. Tiden för överprövning är tre veckor från det att länsstyrelsen fått ett meddelande från kommunen om antagandebeslutet.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.