Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för del av Östanbyn 14:26, Sandviken

Sandviken, Sandvikens kommun

Planförslaget var ute på samråd mellan den 29 augusti till den 19 september. Nästa steg i processen är granskning.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse jäms med Högtorpsvägen i Östanbyn. Planen kommer möjliggöra för byggnation av småhus och parhus.

Planhandlingar

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.