Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Hemtjänst

Kommunens sociala stöd och omsorg utförs till övervägande del i den enskildes bostad. Allt fler kan bo i ordinärt boende livet ut. Omsorgen står i fokus även om den enskilde också har stora medicinska behov. Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den dagliga livsföringen och i många fall för att det ska vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Insatserna utförs på ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och har som mål att göra den enskilde oberoende så långt det är möjligt. Det betyder att den enskilde kan vara delaktig i utförandet av insatsen. Målet med stödet/insatsen är att förbättra och/eller bibehålla den enskildes förmågor så länge som möjligt.

Enklare stöd och insatser - Förenklad handläggning

För dig som är 80 år eller äldre och har behov av enklare stöd och insatser sker en förenklad handläggning av nedanstående serviceinsatser:

 • Matdistribution: Leverans av huvudmålet  
 • Trygghetslarm: Trygghetslarm

Omfattande stöd och insatser samt boende -
utredning med bedömning

För dig som är yngre än 80 år eller har behov av mer omfattande insatser än de vi beskriver ovan under "Enklare stöd och insatser", gör biståndshandläggaren en utredning. Behovet av insatser bedöms alltid utifrån den personliga situationen och hänsyn tas till den enskildes behov och livssituation.

Det finns ett medvetet förhållningssätt som både tar hänsyn till individens behov av att få leva ett värdigt liv och att känna välbefinnande. Alla har möjlighet till inflytande hur den beviljade insatsen ska utföras. Detta görs genom att den enskilde tillsammans med den som verkställer insatsen skriver en genomförandeplan.

Nedan listas ett antal exempel på stöd och insatser.

 • Personlig omvårdnad: Det som berör de fysiska grundläggande behoven såsom bland annat kroppshygien, klädsel, förflyttningar och toalettbesök.
 • Dagverksamhet: För personer med demenssjukdom  
 • DuschMinst 1 gång/vecka
 • Hjälp och tillredning av/vid måltider: Enklare tillagning/uppvärmning och/eller servering av frukost, mellanmål och kvällsmål, samt uppvärmning/servering av huvudmålet. Matning kan ingå.
 • Följe till och från: Hjälp till dagverksamhet, hälso- och sjukvård
 • Social samvaro: Minst 4 timmar/månad som är personligt utformat
 • Telefonkontakt: Ringer minst 1 gång/dygn
 • Tillsyn dag/natt: Minst ett kort besök
 • Matdistribution: Leverans av huvudmålet
 • Tvätt: Minst tvätt 1 gång varannan vecka  
 • Inköp :Minst inköp av varor 1 gång/vecka
 • Trygghetslarm
 • Städning: Städ av 2 rum och kök, hall och våtutrymmen minst 1 gång var 3:e vecka
 • Avlösning av anhöriga: Fri avlösning utan bedömning av behovet upp till 12 timmar/månad. Kan delas upp eller tas ut sammanhängande. Se anhörigstöd.

Kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med handläggare ring Medborgarservice 026-24 00 00, biståndshandläggarna har telefontid kl 08.45-09.30 måndag-fredag.

Du når lättast hemtjänsten i ditt bostadsområde genom
Medborgarservice 026-24 00 00.

Kontaktuppgifter till hemtjänstgrupper och enhetschefer

Hemtjänstgrupperna är uppdelade efter bostadsområden.

Stadsparken hemtjänsten

Tel: 026-24 12 59

Enhetschef Marita Hansson
Tel: 026-24 09 24
E-post: marita.hansson@sandviken.se

Östra hemtjänsten

Tel: 026-24 17 16

Enhetschef Johanna Ågren
Tel: 026-24 14 56
E-post: johanna.agren@sandviken.se

Centrala hemtjänsten

Tel: 026-24 00 82

Enhetschef Jenny Olsson
Tel: 026-24 01 07
E-post:jenny.olsson@sandviken.se 

Bruket

Tel: 026-24 12 51 och 026-24 11 76

Enhetschef Anne Jörnelind
Tel: 026-24 13 27
E-post: anne.jornelind@sandviken.se

Södra hemtjänsten

Tel: 026-24 19 09

Enhetschef Matilda Sundquist Boox
Tel: 026-24 15 63
E-post: matilda.sundquist.boox@sandviken.se

Västra hemtjänsten

Tel: 026-24 13 75

Enhetschef Helena Särkimäki
Tel: 026-24 19 49
E-post: helena.sarkimaki@sandviken.se

Årsunda

Tel: 026-24 57 61 och 026-24 57 78

Enhetschef Christin Neuhaus
Tel: 026-24 57 62
E-post: christin.neuhaus@sandviken.se

Storvik

Tel: 0290-335 84

Enhetschef Marie Pederby
Tel: 026-241168
E-post: marie.pederby@sandviken.se

Ovansjö
Tel: 0290-335 88

Enhetschef Lena Johansson
Tel: 0290-335 89
E-post: lena.johansson@sandviken.se

Österfärnebo

Tel: 0291-47 40 79

Enhetschef Pontus Dilén 
Tel: 0291-47 40 50
E-post: pontus.dilen@sandviken.se

Järbo

Tel: 0290-335 60

Enhetschef Katarina Nyberg
Tel:  0290-335 61
E-post: katarina.nyberg@sandviken.se