Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens Familjecenter

Sandvikens Familjecenter arbetar med rådgivande, stödjande och behandlande insatser till familjer. Vår uppgift är att ge stöd till föräldrar, barn och ungdomar upp till 19 år, för att familjesituationen skall fungera och målet att barnen mår bra under sin uppväxt och därmed utvecklas i positiv riktning.

Familjer kan ansöka om stöd eller hjälp via Barn- och familjeenheten eller Ungdomsenheten på Individ- och familjeomsorgen och efter utredning erbjudas insatser hos Sandvikens Familjecenter.

Du som förälder kan även på egen hand söka stöd direkt hos Sandvikens familjecenter. Efter en inledande och rådgörande telefonkontakt med mottagningen kan man då erbjudas upp till fem samtal med föräldrastödjande innehåll, sk korttidskontakt (serviceinsats). Samtalen kan handla om sådant som kan vara svårt som förälder. Tillsammans med erfarna familjebehandlare kan man resonera om strategier i uppfostran, konflikthantering i familjen, få ett bollplank kring föräldrarrollen, gränssättning, rådgöra kring barn och ungdomars utveckling eller vägledning för att återfå en bättre relation till sitt barn.

Insatserna från Sandvikens familjecenter är kostnadsfria.

 

Flera yrkeskompetenser

Familjecenter består i dag av 14 personer med olika yrkeskompetenser som kompletterar varandra och därigenom bidrar till ökad bredd i stödet till familjerna. I arbetsgruppen finns socionomer, förskolepedagoger, behandlingspedagoger, fritidspedagoger, beteendevetare m fl representerade. Vi arbetar ofta i team.

 

Kontakta oss

Förfrågan och ansökan om korttidskontakt sker via mottagningen. Hit kan man antingen ringa, skicka ett brev eller ett mail.


Mottagning för ansökan om korttidskontakt
026-24 14 52
E-postadress: familjecenter@sandviken.se
Besöksadress: Läkarstigen 3 Sandviken

Mer information

Medborgarservice 026 - 24 00 00

 

Övrig information/länkar


Barnens rätt i samhället: www.bris.se

Sidan uppdaterad: 2017-10-10
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se