Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Kommunal folkomröstning

En rådgivande folkomröstning kan hållas i en fråga som rör kommunens ansvarsområde. Ärende om att hålla folkomröstning får i fullmäktige också väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna enligt lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser.

Kommunal folkomröstning 1985

Den 20 oktober 1985 genomfördes en omröstning om områdestillhörighet för Jäderfors. Möjlighet att rösta gavs till samtliga som var röstberättigade i kommunfullmäktigevalet inom valdistrikt Ovansjö 1.

Två röstalternativ gavs:

  • Alt 1: Jäderfors skall tillhöra kommunområdet Sandviken västra
  • Alt 2: Jäderfors skall tillhöra kommunområdet Ovansjö

Av 276 avgivna röster fick alternativ 1, Sandviken Västra, 211 röster och alternativ 2, Ovansjö, 65 röster. Totalt antal röstberättigade var 439 personer.
Protokoll mm från omröstningenPDF (pdf, 2.2 MB)

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se