Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

KPR-Kommunala Pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.

Det kommunala pensionärsrådet verkar inom hela kommunen och är underställt Omsorgsnämnden.
                       
Kommunen ska i pensionärsrådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.

KPR är remissorgan i frågor som berör äldre som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.

Representanter

 • Ordförande ON: Robert Sten
 • Vice ordförande, KF: Kerstin Nyström Hedvall                 
 • Ann-Sofie Åsberg, SPF
 • Berit Lusth, SPF
 • Gerd Leino, SKPF
 • Barbro Berglind, PRO
 • Sigrid Ranglèn, PRO
 • Sylvia Bodin, PRO
 • Aino Blom, Demensföreningen

Ersättare

 • ON: Anna-Greta Elfström Olsson
 • KF: Kerstin Almén
 • Alvar Olsson, SPF
 • Sven Andersson, SPF
 • Anne-Chatrine Berg, PRO
 • Gunilla Andersson, PRO
 • Ulf Boström, PRO
 • Kerstin Markström, SKPF

Övriga

 • Sekreterare: Gloria Gruber

Protokoll

2022

KPR protokoll 2022-05-23 Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 110 kB)

KPR protokoll 2022-02-28 Pdf, 690.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 690.8 kB)

2021

KPR protokoll 2021-11-24 Pdf, 94.3 kB. (Pdf, 94.3 kB)

KPR protokoll 2021-09-29 Pdf, 190.6 kB. (Pdf, 190.6 kB)

KPR protokoll 2021-04-27 Pdf, 141.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 141.3 kB)

2020

KPR protokoll 2020 12 16 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.8 MB)

2019

KPR protokoll 2019 03 05 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.9 MB)

KPR protokoll 2019 05 07 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

KPR protokoll 2019 09 10 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

KPR protokoll 2019 11 12 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)