KPR-Kommunala Pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.

Det kommunala pensionärsrådet verkar inom hela kommunen och är underställt Omsorgsnämnden.
                       
Kommunen ska i pensionärsrådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.

KPR är remissorgan i frågor som berör äldre som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.

Representanter

 • Ordförande ON: Robert Sten
 • Vice ordförande, KF: Kerstin Nyström Hedvall                 
 • Ann-Sofie Åsberg, SPF
 • Berit Lusth, SPF
 • Gerd Leino, SKPF
 • Barbro Berglind, PRO
 • Sigrid Ranglèn, PRO
 • Sylvia Bodin, PRO
 • Aino Blom, Demensföreningen

Ersättare

 • ON: Anna-Greta Elfström Olsson
 • KF: Kerstin Almén
 • Alvar Olsson, SPF
 • Sven Andersson, SPF
 • Anne-Chatrine Berg, PRO
 • Gunilla Andersson, PRO
 • Ulf Boström, PRO
 • Kerstin Markström, SKPF

Övriga

 • Sekreterare: Gloria Gruber

Protokoll

2021

KPR protokoll 2021-04-27 Pdf, 141.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 141.3 kB)

2020

KPR protokoll 2020 12 16 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.8 MB)

2019

KPR protokoll 2019 03 05 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.9 MB)

KPR protokoll 2019 05 07 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

KPR protokoll 2019 09 10 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

KPR protokoll 2019 11 12 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)


Äldre protokoll, 2010-2018

2018

KPR protokoll 2018 11 13 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.9 MB)

KPR protokoll 2018 10 16 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.9 MB)

KPR protokoll 2018 05 09 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.4 MB)

KPR protokoll 2018 03 06 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.1 MB)

 

2017

KPR protokoll 2017 11 14 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.4 MB)

KPR protokoll 2017 09 11 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

KPR protokoll 2017 05 09 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

KPR protokoll 2017 03 08 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)


2016

KPR protokoll 2016 11 07 Pdf, 1001.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1001.1 kB)

KPR protokoll 2016 09 15 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

KPR protokoll 2016 03 09 Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)

KPR protokoll 2016 05 09 Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

2015

KPR protokoll 2015 02 23 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

KPR protokoll 2015 05 05 Pdf, 870.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 870.1 kB)

KPR protokoll 2015 09 08 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.4 MB)

KPR protokoll 2015 11 02 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.4 MB)

2014

KPR 2014 03 05 Pdf, 967.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 967.6 kB)
Bilagor 2014 03 05 Pdf, 232.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 232.1 kB)

KPR 2014 05 07 Pdf, 18.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 18.9 kB)

KPR 2014 10 08 Pdf, 879.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 879.5 kB)
Bilaga 2014 10 08 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.4 MB)

2013

KPR 2013 05 15 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)
Bilagor 2013 05 15 Pdf, 947.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 947.9 kB)

KPR 2013 10 08 Pdf, 22.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 22.3 kB)

2012

KPR 2012 03 07 Pdf, 22.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 22.3 kB)

KPR 2012 05 03 Pdf, 30.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 30.2 kB)

KPR 2012 10 03 Pdf, 34.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 34.7 kB)

2011

KPR_2011_03_02 Pdf, 172.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 172.8 kB)

KPR_2011_05_05 Pdf, 504.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 504.4 kB)

KPR 2011 09 21 Pdf, 690.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 690.8 kB)

KPR 2011 12 07 Pdf, 322.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 322.4 kB)

2010

KPR_2010_03_03 Pdf, 34.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 34.2 kB)

KPR_2010_04_29 Pdf, 31.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 31.6 kB)

KPR_2010_09_15 Pdf, 32.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 32.2 kB)

KPR_2010_12_02 Pdf, 49.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 49.4 kB)