Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Västra Gästriklands samhälls­byggnads­förvaltning

Sandvikens, Hofors och Ockelbo kommun samverkar i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Sandvikens kommun är värdkommun för den gemensamma förvaltningen.

Du som bor eller driver företag i Hofors kommun eller Ockelbo kommun, sök gärna information även via www.hofors.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. respektive www.ockelbo.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken
Postadress: 811 80 Sandviken
Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)
E-post: vgs@sandviken.se

Samhällsbyggnadschef

Yvonne Andersson
E-post: yvonne.andersson@sandviken.se

Ansvarig nämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Enheter inom förvaltningen

Enheten för bygg och förvaltningsstöd

Hos enheten för verksamhetsstöd ligger förvaltningens samtliga administrativa arbetsuppgifter men här sker även handläggning av flera områden. Vid enheten finns nämndsekreterare, registratorer och administratörer, ansvar för förvaltningens arkiv, samt handläggare av bostadsanpassning och parkeringstillstånd. Enheten ansvarar också för bygglov.

Kart- och lantmäterienheten

Enheten ansvarar för kommunernas primärkartor, att utföra mät-, kart- och beräkningsverksamhet samt utveckla och samordna kommunernas geografiska informationssystem (GIS). Här bereds namnsättningsärenden av allmänna platser och gator. Enheten inrymmer även Sandvikens kommunala lantmäterimyndighet, som ansvarar för fastighetsbildning inom Sandvikens kommun.

Planenheten

Enheten ansvarar för detaljplaner, strategisk samhällsplanering och stadsmiljön.

Miljö- och hållbarhetsenheten

Enheten ansvarar för miljöskydd, hälsoskydd, naturvård, livsmedelskontroll, miljösamordning och energirådgivning.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.